Johan Geeroms - Manager Risk Underwriting

Als je bedenkt dat het de Nederlandse export is die onze economie uit het slop kan halen, is het op zijn zachtst gezegd merkwaardig te noemen dat stimuleringsmaatregelen op het gebied van export uitblijven. De nieuwe coalitie van VVD en PvdA houdt liever onze koppositie vast als het gaat om bezuinigingen. En dat terwijl Nederland nu al één van de landen in Europa is met de minste staatsschuld. De koopkracht daalt doordat de kosten voor pensioenen stijgen en onze huizenprijzen dalen. Consumenten houden de hand op de knip en geven in beperkte mate geld uit. Onze groei en onze kansen liggen nu in de export.

Economie stimuleren

Volgens Europese normen mag het begrotingstekort niet meer bedragen dan 3 procent. Ambitieus als wij Nederlanders zijn, streeft onze coalitie ernaar daaraan te voldoen en zet zij koers richting een maximaal tekort van 2,7 procent. Prijzenswaardig. Maar die koers doet deels afbreuk aan de partijprogramma’s die de verschillende politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen presenteerden. Immers, zij verkondigden de economie te stimuleren. Echter, met geen enkele bezuinigingsmaatregel slagen zij daarin. 

Weder-export

Gelukkig zijn wij Nederlanders goed in het aanpassen aan de omstandigheden. Het zou fijn zijn als die omstandigheden bekend worden. Zolang dat laatste niet het geval is, is het goed dat wij over een enorme handelsgeest beschikken. We zijn goed in het vinden van afnemers van onze en/of andermans producten. Uitvoer zit in onze genen. Onze groei van export zit vooral in de weder-export. Helaas voegt dat minder waarde toe dan export van eigen goederen, maar we zijn er wel erg goed in. Dat is al zo sinds de VOC zijde, specerijen, koffie, thee en suiker vanuit Oost-Indië via ons land naar de rest van de wereld bracht.

Draaiende economie

Volgens critici kleven er wel nadelen aan onze weder-export. De toegevoegde waarde is laag en het is vooral gericht op Europa. Dat is op dit moment niet de groeiregio in de wereld. Toch is het onze export die ervoor zorgt dat onze economie draaiende blijft. Waarom zeg ik dat zo stellig? Onze exporteurs zijn verantwoordelijk voor 44 procent van de werkgelegenheid in Nederland en voor 87 procent van de onderzoeksuitgaven, terwijl het slechts 7 procent van onze bedrijven betreft. Bovendien groeit de economie in onze relevante afzetmarkten wereldwijd in 2013 met 3,5 procent. Daarom zou het voor ons land goed zijn als ze dat bij de onderhandelingen voor ogen houden. Dat zij maatregelen nemen om onze export te stimuleren en daarmee onze economie aan de gang houden. Zodat we kunnen zeggen dat onze economie draait dankzij, in plaats van ondanks overheidsbeslissingen.