Johan Geeroms - Manager Risk Underwriting

Als leverancier wil je natuurlijk betaald worden voor jouw geleverde producten of diensten. In de meeste gevallen krijg je de betaling ook netjes op tijd binnen, maar soms niet. Dan is het zaak de debiteur toch snel te laten betalen. Immers, hoe langer de betaling uitblijft, hoe groter de kans op schade. Ben je een kleinere leverancier? Dan kan bijvoorbeeld direct jouw werkkapitaal in gevaar komen, en dus jouw bedrijf zelf.

Blijft de betaling uit, dan ga je uiteindelijk over tot incasso Daarbij kun je de hulp inroepen van een derde partij. Om niet nog langer dan noodzakelijk te hoeven wachten op jouw geld of onnodig veel tijd en geld aan de incasso kwijt te zijn.

5 redenen om incasso uit te besteden
 

  1. Snelheid. Creditmanagers zijn vaak tot wel 40 procent van hun tijd bezig met het binnenhalen van achterstallige vorderingen. Besteden ze dit uit, dan besparen ze een hoop tijd. 

  2. Efficiëntie. Weet je zelf hoe en waar je de incasso moet indienen in het buitenland? En hoe je dit zo snel mogelijk kunt doen? Veel mensen komen al snel uit bij een lokale advocaat of deurwaarder. Maar het kan een stuk efficiënter. Internationale organisaties profiteren van een internationaal netwerk. Je kunt bijvoorbeeld in Nederland een incasso indienen, dat dezelfde dag nog naar een Italiaans kantoor wordt doorgestuurd en bij de Italiaanse debiteur aankomt. Bovendien kennen internationale vestigingen of partners de lokale betalingscultuur het best en weten ze of het überhaupt zin heeft een procedure te starten. 

  3. Kennis. Besteed je de incasso uit aan een incassobedrijf, dan kun je profiteren van diens ervaring. Bijvoorbeeld van een grote database van debiteurengegevens. Meerdere dossiers op één debiteur kunnen worden samengevoegd, waardoor je sterker staat ten opzichte van de debiteur bij het afspreken van een betalingsregeling. 

  4. Kosten. Het uitbesteden van incasso hoeft niet veel te kosten. Zo betaal je bij een enkele incasso-expert alleen de incassokosten als ze succesvol hebben geïncasseerd. Bovendien zijn er ook die direct doorbetalen zonder dat een eindafrekening volgt. 

  5. Combinatiemogelijkheden. Het biedt voordelen als het incassobureau naast incassodiensten ook kredietverzekeringen biedt. Zijn er problemen bij de incasso, dan kan het bureau de kredietlimiet intrekken. Een sterk wapen. 

Of het nu om een vordering gaat van 100.000 of 5.000 euro, voor jou is het belangrijk dat je betaald krijgt. Maar anderzijds wil je misschien de relatie met jouw debiteur niet onnodig extra beschadigen. Bij incasso gaat het daarom altijd om maatwerk.