voorbereiden-op-heropening-economie

Ben jij klaar voor de heropening van de economie?

De economie komt weer langzaam op gang, met een stijgende vraag tot gevolg. Hoe goed is jouw bedrijf hierop voorbereid? In dit artikel geven we je een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten.

Verwacht wordt dat de wereldeconomie in 2021 en in 2022 sterk zal blijven groeien, ook al zal dit herstel ongelijkmatig zijn. Het bedrijfsleven krijgt grote impulsen door een overschot aan spaargeld bij consumenten. Dit zal de vraag stimuleren en een economisch inhaaleffect veroorzaken.  Je wordt echter ook geconfronteerd met een enorm dynamische omgeving. De stijgende vraag zal leiden tot stijgende prijzen, terwijl de kasstromen en voorraden waarschijnlijk ernstig beperkt zullen zijn.

Om met vertrouwen te kunnen handelen, raden wij je aan voorzichtig te zijn, je voor te bereiden om deze uitdagingen het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat je volledig beschermd bent tegen risico's. In dit artikel geven we je enkele adviezen.

+5,5%  

Groei van het wereldwijde bbp voor 2021

 

 

+8,0%

Toename monidale handelsstromen in 2021

€ 500 miljard 

Extra gespaard tijdens de pandemie in Europa

De pandemie heeft geholpen om te laten zien wat de risico's en zwakke punten zijn van uitgebreide, just in time-toeleveringsketens. Waar grote en kleine bedrijven ooit vertrouwden op slanke toeleveringsmodellen, wordt de noodzaak van diversificatie en extra capaciteit nu algemeen aanvaard, zelfs als dit een opoffering van marge betekent. Je doet er goed aan om jouw leveranciers met spoed te beoordelen, zodat je dit risico in de toeleveringsketen kunt identificeren en beter kunt begrijpen. Deze analyse kan je helpen je in te dekken tegen nieuwe pandemische beperkingen en toekomstige crisissen en kan als springplank dienen voor een transformatie op langere termijn.

Het veiligstellen van de liquiditeit was tijdens de pandemie een belangrijk doel voor veel bedrijven. Tijdens het herstel draait alles om het beheren van jouw cashflow. Zo kan je jouw groeikansen optimaal benutten, ondanks de bijna constante stijging van de grondstofprijzen. Het op peil houden van de cashflow zal vooral een uitdaging zijn als je tijdens de crisis inkomsten hebt zien wegvallen en je wilt voorbereiden op het moment dat de overheidssteun afgeschaft wordt.

Het antwoord op deze cashflowuitdaging is:

 • Ben zo proactief mogelijk bij het opvolgen van facturen.
 • Onderneem stappen om wanbetaling aan te pakken op het moment dat jouw klant een factuur niet op tijd betaalt.
 • Stuur herinneringen en ten slotte een aanmaning het uitblijven van betaling en vermeld een uiterste datum waarop je vervolgstappen neemt.
Nu de economie weer heropent is dit hét moment om jouw bedrijf te optimaliseren en nieuwe kansen te grijpen. Daarvoor heb je zowel deskundige kennis als marktleidende inzichten nodig die je helpen om met vertrouwen te handelen. Daarom hebben we een e-book geschreven vol handige adviezen en praktische tips.
Nu regeringen geleidelijk beginnen met het intrekken van overheidssteun, doe je er goed aan je voor te bereiden op insolventierisico's. Het is een slimme zet om jouw klanten en leveranciers te controleren op tekenen van financiële moeilijkheden. Tot deze risicocategorie behoren klanten in de toeleveringsketen die al worstelen met hoge schulden of die opgezadeld zijn met hoge rentelasten. Hieronder vallen ook bedrijven met geringe operationele marges en ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Veel bedrijven hadden mogelijk al vóór de pandemie een verzwakte balans. Het risico van nieuwe markten kan worden ingeschat door regiospecifieke macrogegevens te analyseren en risicokaarten te maken per land of sector. Je kan hierbij gebruik maken van onze interactieve landenrisicokaart of sectorrisicokaart.

9 Belangrijke waarschuwingssignalen
 

 1. Jouw klant heeft onlangs een grote klant/leverancier verloren.
 2. Ze doen er langer over om goederen te leveren en/of facturen te betalen.
 3. Jouw klant wil opnieuw onderhandelen over een contract.
 4. Hun financiers weigeren faciliteitsovereenkomsten te verlengen.
 5. Ze hebben geprobeerd over te stappen op alternatieve financieringsbronnen.
 6. Hun aandelen presteren ondermaats of er is sprake van short selling.
 7. Het bedrijf komt negatief in de pers.
 8. Het is voorgekomen dat ze de salarissen/sociale lasten niet konden betalen.
 9. Er zijn adviseurs voor herstructurering aangesteld.

Het wereldwijde faillisementspercentage is, dankzij een ongekende golf van overheidssteun, drastisch gedaald tot ongeveer 50% van het niveau tijdens de pandemie in 2019. Dit verlaagde risiconiveau zal naar verwachting de komende maanden aanhouden. Dit is positief nieuws als je jouw zinnen hebt gezet op uitbreiding. Het geeft je meer vertrouwen om handel te drijven en betaald te krijgen in onzekere tijden.

Maar je kan beperkte handelservaring hebben op een nieuwe markt of met een nieuwe klant. Dit gebrek aan kennis kan het risico aanzienlijk vergroten. Beperk dit risico door met kleine handelsvolumes te beginnen en deze op te bouwen. Je kan ook samenwerken met een aanbieder van kredietverzekeringen die via andere klanten ervaring heeft met de tegenpartij en de doelmarkt.

De bescherming van jouw bedrijf is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Met een kredietverzekering beschermt je jouw bedrijf tegen de risico's van betalingsverzuim en insolventie van je klanten:

 • Wij monitoren de financiële gezondheid van jouw klanten
 • We zorgen voor het incasso van jouw achterstallige facturen
 • En we compenseren je wanneer jouw klanten niet betalen
Neem contact op met ons team voor een oplossing op maat. Onze adviseurs helpen je graag verder.