Met een omzetstijging van 10% en een winstgroei van 16% heeft het Nederlandse MKB  vorig jaar prima gepresteerd. De bouw en de industrie doen het goed, in de autobranche en de retail loopt het stroef. Dat blijkt uit de jaarlijkse SRA-rapportage Branches in Zicht.

Wel kampen de MKB-bedrijven met oplopende personeelskosten. Die zijn vorig jaar met ruim 9% toegenomen, tegen +8% in 2017. De stijging wordt vooral veroorzaakt door 12% hogere kosten voor sociale zekerheid en door hogere kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten. De loonkosten namen wat minder sterk toe in 2018: +7,8% tegen +9,4% in 2017.

Vooral in de logistiek (+10%), de medische zorg (+11%) en de bouw (+9%) gingen de loonkosten omhoog. In de autobranche, de detailhandel, de horeca en specialistische zakelijke dienstverlening bleef de stijging met zo’n 6% beperkt.

Financiële buffer
De solvabiliteit bij het MKB verbeterde met ruim 43%. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16% toegenomen. Volgens SRA-bestuurslid Harry Marissen is het met zoveel geld in kas een mooi moment om te investeren in verdere groei. “Het MKB kan de financiële buffers gebruiken voor investeringen in technologische vernieuwing. Data zijn immers onmisbaar om processen efficiënter in te richten, strakker te sturen op resultaat en om te innoveren.”

De sterke vermogenspositie blijkt ook uit onderzoek van De Nederlandsche Bank van afgelopen april. De centrale bank meldde toen dat kleinere bedrijven substantieel bijdragen aan het groeiende Nederlandse spaaroverschot.