De economische groei in de eurozone valt met +0,4% in het 1e kwartaal hoger uit dan verwacht. In het laatste kwartaal van 2018 bedroeg de groei +0,2% in vergelijking met het kwartaal daarvoor.

Volgens de researchafdeling van Euler Hermes is deze hogere groei vooral te danken aan de voorraadopbouw bij bedrijven, die hoger uitvalt dan eerder ingeschat. Deze toename zette ook april nog door. Dat betekent niet dat verzwakking van de economie hiermee van de baan is, zo stellen onze onderzoekers.

Eigen kracht

De groei van de wereldhandel stagneert. Van de export zal de groei op dit moment niet komen in Europa. Groeiherstel is vooral afhankelijk van de binnenlandse vraag. Europa moet op eigen kracht verder en heeft daarvoor dankzij de aanhoudende groei van de werkgelegenheid ook mogelijkheden. In maart is de werkloosheid in de eurozone verder gedaald, tot 7,7% van de beroepsbevolking.

Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, meldt dat vooral  Spanje en Frankrijk aan de groei bijdroegen. In Spanje zorgden de investeringen voor groei, in Frankrijk de private bestedingen. Na 2 kwartalen van negatieve groei wist ook Italië de neerwaartse trend te keren. De economische activiteit in de derde economie van de eurozone steeg in het eerste kwartaal met +0,2%. Daarmee is het land officieel uit de recessie. De groei was nog wel lager dan het Europese gemiddelde.