De verhoging van de Amerikaanse importtarieven zijn minder schadelijk voor de groei van de wereldhandel dan de onzekerheid die is ontstaan door met name het handelsconflict tussen de VS en China. Euler Hermes becijferde dat de Amerikaanse tariefsverhogingen de groei van de wereldhandel in 2018 met 0,3 pp drukte. De onzekerheid die ontstond, kostte de wereldhandel 0,5 pp aan groei.

Bedroeg de groei van de wereldhandel in 2017 nog +5,2%, in 2018 vertraagde die tot + 3,8%. Diverse indicatoren geven aan dat er in het eerste kwartaal van 2019 een verdere groeivertraging heeft plaatsgevonden. Mochten de VS en China in het 2e kwartaal een handelsovereenkomst sluiten, dan verwacht Euler Hermes voor 2019 een groei van de wereldhandel van +3% en voor 2020 +2,7% (bijna de helft van 2015).

Verschillende oorzaken

Onzekerheid belemmert de groei vanuit verschillende kanten:
• Investeringen: bedrijven stellen investeringsbeslissingen uit.
• Consumptie: consumenten stellen aankopen uit en sparen meer.
• Voorraden en prijzen: voorraden nemen toe, de productie vertraagt en prijzen dalen als gevolg van stagnerende verkoop.

Groeiverlies per maand

Als China en de VS in het tweede kwartaal geen overeenkomst tekenen, valt de groei nog verder terug dan bovengenoemde percentages. Euler Hermes schat in dat elke twee maanden van handelsonzekerheid -0,1 procent aan handelsgroei kost.

Illustratie: groei wereldhandel