Bijna een kwart (24%) van het midden- en kleinbedrijf heeft behoefte aan externe financiering. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

Als het grootbedrijf een bancaire lening aanvraagt, is de kans 99% dat het ook lukt. Duidelijk minder rooskleurig is de situatie voor de kleinste bedrijven (tot 10 medewerkers). Daarbij lukt het ruim 80% om een (gedeeltelijke) lening te krijgen. De meeste startups kloppen niet bij de bank aan omdat ze de slaagkans te klein achten. Wanneer de geldkraan dicht blijft, zet dat voor bijna de helft van de ondernemers een rem op de groeiplannen. Ze moeten uitwijken naar alternatieve geldschieters. Problemen met bedrijfsfinancieringen zijn volgens het CBS het grootst in sectoren als handel, vervoer en horeca.

Crowdfunding steeds populairder

Het vaakst (40%) komen mkb-bedrijven aan geld via een banklening, doorlopend krediet (12%) en leasing (21%). Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding of informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.
De populariteit van het bancaire krediet is tanende. Alternatieve financieringsvormen komen op. Dat zijn vooral leasing, het verkopen van uitstaande facturen (factoring) en private investeerders. De markt voor crowdfunding groeit enorm, is zelfs in drie jaar verdubbeld, maar dekt nog steeds maar een miniem aandeel van de financieringsbehoefte.

Minder geld nodig

Volgens het CBS daalt de behoefte aan extern financiering de komende jaren. Dat geldt niet voor alle ondernemers. Vooral snelgroeiende bedrijven en start-ups denken nog eens met de pet rond te gaan.