Hoe diep valt de Chinese economie terug? Hebben we het ergste gehad of gaat de neergang nog verder door? Ondanks de aanhoudende stroom aan negatieve berichten in de media, zien de onderzoekers van Euler Hermes lichtpunten. Volgens hun laatste analyse versnelt de Chinese groei van +6,2% in het eerste kwartaal van 2019 naar +6,4% in de tweede helft van het jaar. Dat is vooral te danken aan het enorme stimuleringsbeleid van de Chinese overheid.   

De groei van Chinese economie daalde vorig jaar tot het laagste punt van de afgelopen 28 jaar. Begin maart, tijdens de belangrijkste jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres, werd  de economische groeidoelstelling voor 2019 verlaagd tot 6,0% - 6,5%. Tegelijkertijd werd een  stimuleringspakket aangekondigd van 4,15 biljoen yuan (qua omvang gelijk aan 5% van het bbp). Het gaat daarbij vooral om belasting- en tariefverlagingen en investeringen in de infrastructuur. De overheid wil onder meer de kredietverlening aan kleine ondernemingen met 30% verhogen in 2019.

Diepe sporen

De handelsoorlog met de VS laat diepe sporen na in China. In februari kelderde de uitvoer met 21%. De import daalde met 5,2%. Dat duidt op een sterke afname van de binnenlandse vraag. Allemaal signalen die wijzen op een harde landing van de Chinese economie. De researchafdeling van Euler Hermes denkt niet dat het zover komt en rekent eerder op herstel. De onderzoekers wijzen op de groei van de kredietverlening (+13,4% in december) en het elektriciteitsverbruik (+ 8,8% in december) wat op expansie wijst. Ook blijft de particuliere vraag solide. Verder groeide het besteedbaar inkomen per hoofd met +6,5% in 2018. De prijs van nieuwbouwhuizen steeg vorig jaar met +10,8%.

Veerkracht

Al met al verwacht Euler Hermes een rebound van de Chinese economie. Mede omdat de spanningen tussen de VS en China zullen de-escaleren. Het herstel is broos en mogelijk dat er begin 2020 nog een terugval komt als de groei van de Amerikaanse economie tegenvalt. Door de forse maatregelen van de overheid zal de Chinese economie veerkrachtig blijken en een verwachte groei laten zien van +6,4% in 2019 en +6,2% in 2020.