Uit de sectorrapportage die Euler Hermes onlangs publiceerde over Agrifood, blijkt dat de sector onverminderd sterk blijft presteren. Qua risk-rating scoort alleen de Farma-sector beter. Al zijn er wel enkele ontwikkelingen die de voortdurende groei kunnen drukken.

Nederland is de grootste Agrifood-exporteur in Europa. Wereldwijd zijn we na de VS de grootste. Het gaat daarbij niet alleen om producten zoals sierteelt, zuivel, vlees en groenten. Alles bij elkaar opgeteld is de export van materialen en technologie het grootst: bijna € 10 miljard.

Trends

Het sectorrapport van Euler Hermes beoordeelt de mondiale situatie. Trends die worden genoemd zijn de gevolgen van de klimaatverandering, de wereldwijde verbetering (!) van de vrije handel (al is het de vraag wat de recente importbeperkingen van Trump over en weer aan reacties gaat oproepen). Ook wijst het rapport op een versnelling in 2018 van het aantal fusies en overnames in de Agrifood-hoek.

De klimaatverandering heeft een prijsopdrijvende werking binnen de sector. De FAO Food Price Index steeg in 2017 met 8%. Tijdens een weerfenomeen als El Nino stegen de prijzen met meer dan 20%. Dat wil niet zeggen dat de sector floreert dankzij de klimaatverandering. Vooral aan de upstream-kant zijn de risico’s toegenomen. Oogsten en veestapels van boeren worden in toenemende mate bedreigd door droogte en wateroverlast.

9 miljard mensen

Daar staat tegenover de aanhoudende bevolkingsgroei. Met een wereldbevolking die in 2050 naar 9 miljard mensen groeit, stijgt de vraag naar voeding en andere natuurlijke bronnen de komende decennia exponentieel. Sterk is ook de gezonde financiële structuur van de sector. In vergelijking met andere sectoren is de schuldenlast beperkt. Ook de cash flow is gezond dankzij de hoge mate van liquiditeit.

Opvallende sub-trends:

- Het traceren van herkomst van voedsel en grondstoffen. Vanuit de maatschappij wordt deze eis steeds dwingender opgelegd. Boeren worden hierdoor met hogere kosten geconfronteerd. Gedwongen door de regelgeving investeren voedingsmiddelenbedrijven miljoenen om hun ketens te integreren, traceerbaarheid te vergroten en verwerking te verbeteren. Uiteindelijk zullen deze kosten worden doorberekend aan de consument.

- Biologisch voedsel is de snelst groeiende productcategorie. Het toenemende belang hiervan blijkt onder meer uit de overname van Whole Foods door Amazon. De biologische markt groeit met vijf tot zeven procent per jaar.

Risico’s per land

Landen waar de risico’s toenemen zijn Portugal, Griekenland en Brazilië. De risico’s verminderen in Colombia en Kroatië.

Lees meer hierover in het Global Sector Report Agrifood