De bouw levert de infrastructuur voor economische groei en voorziet in de woonbehoefte van de bevolking. Maar hoewel de markt in 2011 met 7,7 procent groeide, valt de groei voor 2012 naar verwachting een stuk lager uit. Dat blijkt uit de Global Sectors Outlook van Euler Hermes.

Steeds meer bouwbedrijven gaan failliet. De Europese bouwsector verkeert in grote problemen, vooral door de crisis in Spanje, Griekenland en Italië. Aan het begin van de economische crisis kon de bouw nog rekenen op financiële steun, maar dat potje is inmiddels op. ‘Toch heeft de Europese bouwsector de potentie te groeien’, zegt Reginald Berretty, commercieel directeur bij Euler Hermes. ‘De renovatiemarkt profiteert van nieuwe milieustandaarden, gericht op onder meer energiebesparing. Ook het maatschappelijk vastgoed liet begin dit jaar een opleving zien. Maar daartegenover staat een verslechtering van de woningmarkt.’

Ontwikkelingslanden als groeifactor

Maar ook landen in andere werelddelen merken de gevolgen van de crisis. Zo stonden er afgelopen mei nog 2,3 miljoen huizen te koop in de Verenigde Staten. De opkomende economieën lijken nog het minst last te hebben van de verslechterde economie. Ze investeren in infrastructuur om hun economie verder te laten groeien. ‘In deze opkomende economieën valt nog veel winst te behalen, ondanks dat ook deze landen risico lopen op terugval. Op hen is de hoop van de globale bouwsector gevestigd’, zegt Berrety.

Om in de gaten te houden…

  • Minder investeringen doordat huishoudens en staten steeds minder te besteden hebben
  • Dalende prijzen van bestaande woningen en afname van het aantal onverkochte woningen
  • Bedrijven maken minder winst door afnemende vraag, meer concurrentie en hogere grondstoffenprijzen
  • Tekenen van verbetering bij het maatschappelijk vastgoed en groei binnen de renovatiemarkt