Het percentage vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen bij Nederlandse ondernemingen is slechts 10%. Dat had 30% moeten zijn. Om er vaart in te krijgen, ontvingen 5000 Nederlandse bedrijven op 15 maart een brandbrief namens het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Werkgeversvoorman Hans de Boer en minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) roepen de bedrijven op om werk te maken van diversiteit in de top. Ze maken zich zorgen omdat de meerderheid van de bedrijven 'geen prioriteit lijkt te geven' aan naleving van de Wet bestuur en toezicht die vooral bedoeld is om meer vrouwen in topfuncties te krijgen.

Stevige maatregelen

In de brief staat dat begin 2019 de balans wordt opgemaakt. 'Als het kabinet in 2019 de voortgang van het aandeel vrouwen aan de top van het bedrijfsleven als onvoldoende beoordeelt, zal het kabinet zich beraden op stevige maatregelen', aldus de briefschrijvers.

Commotie

Begin maart ontstond commotie over dit onderwerp omdat de commissie ‘Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht’ voorstelde een afdwingbaar quotum voor vrouwen in de top van bedrijven in te voeren. Een betere doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties is van maatschappelijk en bedrijfseconomisch belang, zo wordt gesteld. 

Stichting Topvrouwen

Het aantal vrouwen in de top neemt weliswaar toe, maar veel te langzaam. Om dat te versnellen is een paar jaar geleden de ‘database voor nieuwe topvrouwen’ ingevoerd. De database wordt beheerd door de Stichting Topvrouwen. Ook is toen de stichting Talent naar de Top opgezet om de diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen.