De overtuigende verkiezingsoverwinning van de conservatieven betekent dat premier David Cameron zijn belofte moet waarmaken en een referendum houdt waarin de Britten beslissen of Groot Brittannië uit de EU zal stappen. Als vierde handelspartner, maakt Groot-Brittannië een belangrijk deel uit van de Nederlandse uitvoer. Voor Groot-Brittannië geldt omgekeerd hetzelfde.

Het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie heeft dus implicaties voor de kosten van de handelsrelatie tussen beide grootheden. Wat deze implicaties zijn hangt af van de wijze waarop Groot-Brittannië vertrekt. Open Europe  onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van een Brexit. Mochten de Britten ervoor kiezen om de EU te verlaten, zijn er twee mogelijke scenario’s:

Brexit zonder onderhandeling

In het ergste geval vertrekt Groot-Brittannië zonder speciale voorkeurspositie in de handel met de EU. Dit scenario is onwaarschijnlijk maar doet zich voor wanneer Groot-Brittannië op vijandige of chaotische voet vertrekt zonder een duidelijk plan over hun handelspositie in de wereld.

Dit heeft substantiële gevolgen voor hun handelspositie, wat leidt tot bijvoorbeeld extra kosten door hoge administratieve, procedurele en stallingskosten bij de grens. Daarnaast leidt het opheffen van de vrije handelszone tot het instellen van handelstarieven. Hierdoor wordt Groot-Brittannië minder aantrekkelijk als handelspartner. Open Europe verwacht overigens dat Groot-Brittannië zelf meer economische schade ondervindt van het verlaten van de EU dan de EU zelf.

Brexit met onderhandeling

In dit scenario slaagt Groot-Brittannië er in om handelsafspraken te maken met de EU. Hierdoor wordt de markttoegankelijkheid verzekerd. Desondanks ontstaat er een minder gunstige handelspositie dan voorheen.

Net als in het scenario hierboven, zijn de Britten genoodzaakt om nieuwe handelsafspraken bij de grens in te voeren. Dit leidt tot een ongunstigere handelspositie, maar niet in de mate waarin dat zou gebeuren bij het ontbreken van handelsafspraken. De efficiëntie en toegankelijkheid van de Britse markt is in dit scenario ten opzichte van andere landen buiten de EU zonder voorkeurspositie bovengemiddeld goed. Het economische effect is echter voor zowel de EU als Groot-Brittannië ook in dit scenario negatief.

Gevolgen voor het MKB

Voor MKB’ers met belangen in Groot-Brittannië kan het referendum daarom wezenlijke gevolgen hebben. De veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot het verlengen van leveringstijden. Het is daarom zaak om de uitkomst van het referendum goed in de gaten te houden.