Covid-19 crisis: Euler Hermes steunt Nederlandse ondernemers

Lees in dit artikel hoe dit pakket onder andere de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven ondersteunt.

Click here for the English version of this message

Euler Hermes Nederland heeft samen met de overheid en andere kredietverzekeraars een steunpakket samengesteld om Nederlandse bedrijven te ondersteunen in de coronacrisis. Het steunpakket omvat een garantieregeling waarbij de Staat als herverzekeraar gaat optreden voor uitstaande en toekomstige leverancierskredieten. Dat stelt kredietverzekeraars in staat om de business-to-business (B2B) handelstransacties veilig te stellen, het ondernemen door te laten gaan en hun steun aan de Nederlandse economie uit te breiden. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van dit pakket het ondersteunen van de werkgelegenheid binnen het bedrijfsleven.

Dankzij dit steunpakket blijven de kredietverzekeraars zoveel mogelijk kredietlijnen verstrekken aan Nederlandse bedrijven, zodat zij commerciële transacties kunnen blijven uitvoeren zonder risico van wanbetaling.

Een kredietverzekering dekt B2B-bedrijven tegen het risico van wanbetaling en vergoedt een verzekerde in het geval een debiteur een handelsvordering niet meer kan nakomen. De moeilijkheden van sommige bedrijven kunnen snel gevolgen hebben voor de leveranciers en een domino-effect veroorzaken in de volledige toeleveringsketen. De huidige situatie vereist een toenemende waakzaamheid van de kredietverzekeraars evenals de gezamenlijke inzet van het financiële ecosysteem. In totaal dekken kredietverzekeraars meer dan 200 miljard euro aan B2B-handelstransacties voor hun Nederlandse klanten via kredietverzekeringspolissen.

Mike de Bresser, CEO van Euler Hermes Nederland: “Kredietverzekeringen spelen een belangrijke rol in onze economie, wij zorgen ervoor dat leveranciers erop kunnen vertrouwen dat openstaande rekeningen betaald worden. Wij fungeren hiermee als smeerolie voor transacties en leveringen. Euler Hermes werkt nauw samen met de overheid om Nederlandse ondernemers zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Steeds meer bedrijven – zelfs zij die voor de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden – worden vandaag geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onbetaalde facturen van hun klanten. Dankzij het nieuwe steunpakket kunnen we bepaalde risico's blijven dekken en onze klanten beschermen.”

Concreet stelt het garantieprogramma de kredietverzekeraars in staat om zoveel mogelijk kredietlimieten van hun Nederlandse verzekerden te handhaven. De overeenkomst voorziet in een maximale garantie van de overheid van 12 miljard euro aan de kredietverzekeraars vanaf 1 januari 2020 tot het einde van het jaar om de handelstransacties tussen Nederlandse bedrijven en hun debiteuren in Nederland en in het buitenland te dekken. Hiermee behouden de kredietverzekeraars hun belangrijke rol als liquiditeitsbeschermers voor de Nederlandse bedrijven.

“Dankzij deze garantie steunt de overheid de Nederlandse ondernemers. Het steunpakket is bedoeld om bedrijven te beschermen die vóór de crisis in goede financiële gezondheid verkeerden en om de handelstransacties in stand te houden ondanks deze bijzonder moeilijke periode,” vertelt Mike de Bresser. “Hoewel we tijdens deze periode op afstand werken, blijven we Nederlandse bedrijven helpen en hen een consistente dienstverlening van hoge kwaliteit bieden. Ondanks het beeld van negatieve economische ontwikkelingen, en de aanzienlijke toename van risico's, blijven onze experts de financiële stabiliteit en het risicoprofiel van bedrijven nauwkeurig analyseren.”

Euler Hermes Nederland nam eind maart al verschillende maatregelen om zijn klanten te ondersteunen.