Niet lang nadat het Verbond van Verzekeraars bekendmaakte dat er meer bescherming moet komen tegen wanbetaling, blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten facturen te laat betaalt. Nieuwsfeiten die aangeven dat u als ondernemer dus hard kunt werken, maar erg lang op uw geld moeten wachten. Drie tips die u helpen bij het afdekken van wanbetalingsrisico’s.

Regel een eigendomsvoorbehoud

Een van uw afnemers is failliet verklaard. U heeft diverse producten geleverd, maar staat onderaan de lijst van de curator. Het lijkt erop dat uw inkomstenstroom dreigt op te drogen. Dit voorkomt u met een eigendomsvoorbehoud. Daarmee bent u er zeker van dat u de geleverde producten nog terug kunt vragen.

Voorkomen is beter dan genezen

Kennis is macht. Dat geldt zeker wanneer u zaken doet. Verdiep u daarom in de sector waar de afnemer actief is. Of – wanneer u producten exporteert –  naar de situatie van het land. Op basis daarvan weet u al iets over de omgeving van uw afnemer. Maar ook op individueel niveau kunt u meer te weten komen. Door een kredietwaardigheidscheck of een betalingsgarantie. 

Doe het niet allemaal zelf

Uit het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat 68 procent van de ondernemers weet dat je krediet kunt verzekeren. Maar minder dan de helft weet dat onder die diensten vaak ook een incassoservice en kredietinformatie beschikbaar is. Wanneer u zich verdiept in het productaanbod, kan dat tijd, moeite en daarmee geld schelen.  

Download nu gratis onze whitepaper. Hierin leest u uitgebreid hoe een kredietverzekering helpt op een veilige manier te groeien.