Uit onderzoek van de researchafdeling van Euler Hermes blijkt dat Duitsland wereldwijd op de 4e plaats staat op de lijst van landen die de meeste protectionistische maatregelen hanteren. 4e na de VS, India en Rusland.

Dit onderzoek werd uitgevoerd voor Trumps recente uitlatingen over nieuwe handelsbeperkingen. De verontwaardigde reactie van Merkel hierop komt door het onderzoek in een ander daglicht te staan. Volgens de onderzoekers bevoordeelt de Duitse overheid belangrijke sectoren zoals Transport, Machinery & Equipment en de Metaalindustrie met protectionistische maatregelen. Het soort maatregelen kan variëren van tol tot handelsfinancieringsbeleid en non-tarifaire maatregelen Ook de Duitse dienstensector is sterk gereguleerd en dus moeilijk toegankelijk voor buitenlandse concurrenten.

Verrassend dat het aantal maatregelen afneemt

Volgens het onderzoek zijn in 2017 wereldwijd 467 nieuwe protectionistische maatregelen afgekondigd. Dat zijn er beduidend minder dan in 2016. Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting bij Euler Hermes Nederland: “Op zich verrassend, want je zou denken dat er juist steeds meer maatregelen worden genomen. De volgende verrassing was de ranking per land. Duitsland op de 4e plaats, terwijl Merkel van de toren schreeuwt dat ze niet gelooft in protectionisme.”

Johan constateert dat Duitsland al een tijd op de protectionistische toer is. “Nederland mag dat niet negeren. We zijn bij uitstek een exportland. Hoe meer barrières, hoe slechter. Jaarlijks exporteren Nederlandse bedrijven voor zo’n 425 miljard aan goederen, waarvan meer dan €100 miljard per jaar aan Duitsland.”

Gevolgen voor Nederland

Johan maakt zich zorgen over de export van landbouwproducten. “Een kwart van onze export aan Duitsland komt uit de agri-hoek. Maar als ik naar de cijfers kijk, zie ik nog geen directe gevolgen van de Duitse maatregelen. In vergelijking met het recordjaar 2016 was er vorig jaar opnieuw sprake van een flinke verbetering van de landbouwexport naar Duitsland: +5%.”

Waarom Duitsland blijkbaar allerlei handelsbeperkingen oplegt? “Ze komen niet voor niks op die 4e plaats terecht. Wat Merkel ook beweert, ze zijn ermee bezig. Het handelsoverschot is enorm. Het lijkt alsof ze dat veilig willen stellen.” Johan roept het Nederlandse bedrijfsleven en ook de politiek op de ontwikkelingen in Duitsland kritisch te volgen. “Hoe vertrouwd de relatie met Duitsland ook is, we zullen wakker moeten blijven en goed moeten inspelen op omstandigheden die veranderen. Het spook van protectionisme waart rond. Voor je het weet laat het ook ons schrikken.”