Eén Europese winstbelasting die geldt voor alle EU-lidstaten. Nederland voelt er niks voor. De nieuwe Duitse regering wil er juist haast mee maken. Ook Frankrijk is groot voorstander.

Het 4e kabinet Merkel wil de winst van grensoverschrijdende bedrijven op Europees niveau vaststellen. Vervolgens zou deze winst aan de hand van een verdeelsleutel aan lidstaten toegewezen moeten worden. De landen mogen dan zelf winstbelasting opleggen. De nieuwe Duitse regering wil hiervoor wel een minimumtarief afspreken.

Antwoord op fiscaal regime VS

De Duitse plannen zijn mede bedoeld als antwoord op de Amerikaanse belastinghervorming en de toenemende fiscale concurrentie vanuit de Verenigde Staten. Het nieuwe Duitse regeerakkoord bepleit rechtvaardige belastingheffing en doelt daarbij vooral op de digitale economie van grote, Amerikaanse internetbedrijven zoals Google, Facebook en Amazon.

De Europese Commissie stelde al in 2011 -zonder succes- de zogeheten Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) voor. In 2016 kwam de Europese Commissie met het voorstel voor een gemeenschappelijke Europese grondslag voor de vennootschapsbelasting.

Eén set afspraken

Met de stellingname van Duitsland komt Europese belastingheffing een stap dichterbij. Het liefst wil de Europese Commissie één set (gemeenschappelijke) regels voor de belastbare winst van internationale bedrijven die actief zijn in de EU. Ook zouden winsten en verliezen in verschillende EU-lidstaten met elkaar moeten worden verrekend om tot één EU-brede belastinggrondslag te komen.