De verwachte groei van de Chinese economie is volgend jaar lager. Volgens de Economic Insight van Euler Hermes stijgt het Bruto Nationaal Product (BNP) van China met zo’n 6.8% in 2015 en 6.5% in 2016. Met als gevolg een daling van 0.1pp in de groei van het wereldwijde BNP.

Oorzaken van de daling zijn de teruglopende exportgroei, beperkte investeringen, minder gunstige financieringsmogelijkheden voor ondernemers en verkeerde inschattingen van het Chinese beleid door bedrijven en investeerders. Een grote impact op de wereldhandel zal het niet hebben. Exporteurs van onder andere grondstoffen zullen het echter de komende zes maanden zeker merken.

Bedrijven meer afhankelijk van bankkrediet

De stagnatie van export en investeringen is niet de enige reden van de teruglopende groei. Investeerders en bedrijven tasten vaak in het duister op het gebied van het economische en politieke beleid van de Chinese overheid. Door de constante veranderingen zijn de vooruitzichten moeilijk in te schatten. Daarnaast neemt naar verwachting tevens de beschikbaarheid van krediet de komende jaren af. Het is voor bedrijven moeilijker om financiering op de beurs op te halen. Om groei te realiseren, is China nu afhankelijk van bankkrediet.

Krimp treft Azië, Maleisië en Indonesië

Gemiddeld genomen zal de impact op wereldwijde groei meevallen. In Azië, Maleisië en Indonesië is er echter al sprake van financiële instabiliteit. Exporteurs van grondstoffen hebben hier last van de sterk afgenomen vraag vanuit China. Ook Australië en Nieuw-Zeeland ondervinden gevolgen van de Chinese krimp. Deze landen zijn echter sneller geweest in het aanpassen van het beleid.