De economie mag volop aantrekken, het aantal flexbanen groeit nog altijd sneller dan het aantal vaste banen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het vierde kwartaal van 2017 bereikte het aantal flexwerkers in Nederland de mijlpaal van 3 miljoen.  Twee op de vijf Nederlanders heeft nu een flexbaan.

De groei van de flexwerkers komt vooral bij vrouwen en jongeren vandaan. Van de totale groep flexwerkers nam het aantal zelfstandigen licht af, terwijl de groep oproepkrachten en tijdelijke werknemers met uitzicht op een vaste baan verder groeide.

Flex duurder maken

Het aantal vaste arbeidscontracten groeide in 2017 tot bijna 5,3 miljoen. Het vaste contract zit weer in de lift sinds eind 2016. Volgens voorzitter Maurice Limmen van CNV is dat goed nieuws, “maar de flexibilisering van de arbeidsmarkt stopt blijkbaar niet. Daar moet het kabinet iets aan doen. De flextrend maakt mensen onzeker en moet nu echt een halt toe worden geroepen.” Ook vakcentrale FNV vindt dat het kabinet maatregelen moet treffen door flexarbeid voor werkgevers duurder te maken dan vaste banen. Flex moet gebruikt worden waarvoor het is bedoeld, stelt de vakcentrale, namelijk voor “de opvang van pieken en zieken”.

Vooral hoger opgeleiden

Van alle werkenden had in het vierde kwartaal 60,9% een vast contract. Het aantal vaste banen groeide de laatste maanden van 2017 met 112.000, de grootste toename sinds jaren. De nieuwe vaste banen gingen voor 78% naar hoger opgeleiden. In de landbouw, horeca en cultuur/sportsector wordt nu meer gebruik gemaakt van flexwerkers en zzp-ers dan van vaste krachten.

‘Klassieke’ uitzendkracht bedreigd

Volgens professor Wendy Smits, onderzoeker van het CBS en bijzonder hoogleraar Labor Markt Flexibility aan de Universiteit Maastricht, wordt de ‘klassieke’ uitzendkracht met uitsterven bedreigd. Zo stelt zij in Flex Magazine. Onder de klassieke uitzendkracht verstaat zij de vaak laag of middelbaar opgeleide mensen, die routinematig werk doen, bijvoorbeeld in de industrie.

Robotisering rukt op

Nu de economie bloeit, groeit de vraag naar uitzendkrachten en oproepkrachten. Maar dat is volgens Smits slechts tijdelijk. Volgens haar zal het werk voor klassieke uitzendkrachten gaandeweg verdwijnen. “De afname van routinematig werk door robotisering is al volop gaande”, stelt Smits. Voorspellen hoe snel dit doorzet is lastig. “De technologische ontwikkelingen gaan hard. Werk wordt geautomatiseerd waarvan we tot voor kort niet wisten dat het mogelijk was.”