Uit de Economische Barometer van de Metaalunie blijkt dat de groei van het derde kwartaal is afgezwakt in vergelijking met de kwartalen daarvoor. In dezelfde periode vorig jaar was er nauwelijks terugval, nu wel.

Highlights

De barometer is vooral gericht op de mkb-bedrijven in de metaalsector. Andere opvallende ontwikkelingen die uit de kwartaalcijfers naar voren komen:  

- De vraag naar personeel loopt terug. Het aantal bedrijven met openstaande vacatures daalt.
- Het aantal flexibele krachten neemt toe.
- Een toenemend aantal metaal-ondernemers denkt het komende jaar minder te gaan investeren.
- Het aantal bedrijven met een groeiende orderpositie loopt terug.
- Ook de tevredenheid bij de ondernemers over de orderpositie daalt.
- Met de afnemende groei van de orderportefeuille daalt ook de groei van het bedrijfsresultaat.
- Ruim 20% van de bedrijven kon in het derde kwartaal de verkoopprijzen verhogen. Dit was vooral het gevolg van de langzaam stijgende staalprijzen.
- Bijna 80% van de bedrijven geeft aan in het derde kwartaal winst te hebben gemaakt. 6% van de bedrijven maakt verlies. Dat was 2% een kwartaal eerder.
- Voor het vierde kwartaal geeft 27% van de ondernemers aan een beter bedrijfsresultaat te verwachten dan in het derde kwartaal.