Enkele opvallende cijfers in de terugblik van de researchafdeling van Euler Hermes op de afgelopen maanden: zo steeg het bruto binnenlands product in Roemenië met maar liefst 5,6%. De industriële productie in de VS steeg in april met 1%, de grootste toename sinds 39 maanden. In ons land steeg de industriële productie naar het hoogste punt sinds begin 2011. Vooral onze machinebouw, automotive-sector en de chemie groeiden sterk, mede dankzij toenemende vraag vanuit het buitenland.

Nog meer goed nieuws over de Nederlandse economie in het kwartaalrapport van Euler Hermes: het investeringsniveau in de bouw steeg het afgelopen kwartaal met 1,9% (in vergelijking met het kwartaal daarvoor) en de investeringen in nieuwe machines namen met 15% toe.

Verdere groei woningbouw

Euler Hermes verwacht in Nederland een verdere groei van de nieuwbouwwoningen. Aanjagers hiervoor zijn het consumentenvertrouwen dat in april het hoogste punt bereikte sinds 2007, de toenemende werkgelegenheid en de lage rente. Het aantal bouwvergunningen dat in april is afgegeven steeg met 36% in vergelijking met een jaar geleden.

Begin mei maakte het CBS bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2017 is gegroeid met 3,4% in vergelijking met het kwartaal een jaar eerder. De werkloosheid daalde in maart naar 463.000 (dat is 5,1% van de beroepsbevolking). In het eerste kwartaal kwamen er 56.000 nieuwe banen bij. Het producentenvertrouwen bereikte het hoogste punt sinds 9 jaar en bovendien zijn producenten in Nederland bovengemiddeld optimistisch in vergelijking met andere EU-landen.