WBSO, RDA of Innovatiebox. Wat is efficiënter? De Nederlandse belastingvoordelen leiden slechts in beperkte mate tot meer investeringen in ontwikkeling door bedrijven. Dat blijkt uit een overzichtsstudie van het Centraal Planbureau in samenwerking met drie buitenlandse instituten in opdracht van de Europese Commissie.

Belastingvoordelen voor research & development (R&D) bepalen niet hoe innovatief een economie is. Immers, landen als Duitsland, Finland, Zweden en Denemarken behoren tot de meest innovatieve landen van Europa, maar belastingvoordelen voor de ontwikkeling van nieuwe technieken of producten kennen ze niet of hebben ze pas recent ingevoerd. Dat concluderen de onderzoekers van het Centraal Planbureau c.s. Voor hun studie vergeleken zij meer dan 80 fiscale beleidsinstrumenten uit 33 landen met elkaar.

Belastingmaatregelen hightech sector

Nederlandse autoriteiten stimuleren de hightech sector - het ministerie van Economische Zaken bestempelde de ‘topsector’ zelfs als ‘groeibriljant’ - met belastingmaatregelen in antwoord op de economische crisis. Onder meer de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek) moeten leiden tot meer investeringen, doordat ondernemers in de hightech sector hun kosten kunnen verlagen. Naar nu blijkt, hebben de maatregelen niet het gewenste resultaat.

WBSO en RDA efficiënter dan Innovatiebox

Wel blijkt uit de overzichtsstudie dat van de Nederlandse belastingmaatregelen de WBSO, die voorziet in een verlaging van de loonbelasting voor onderzoekers, efficíënter is dan de RDA, die voorziet in een verlaging van de winstbelasting gerelateerd aan R&D-investeringen. Op de internationale ranglijst van effectief beleid, zoals deze staat opgenomen in de studie, nemen de WBSO en RDA respectievelijk de 5e en 13e plek in. De Innovatiebox, een belastingvoordeel voor winst uit innovatie, staat 44e. De ranglijst is gebaseerd op 20 uitgangspunten voor succes. Daarmee zijn belastingvoordelen voor de kosten die gemaakt worden bij R&D efficiënter dan belastingvoordelen voor de winst die voortkomt uit de resultaten van innovatie.