De groei van de winst van mkb-bedrijven daalde vorig jaar met bijna een kwart. De omzet van het mkb groeide wel door. Dat  blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie SRA. Gemiddeld steeg de omzet met 8% (tegen 7,4% in 2016). De winstgroei nam af van ruim 20% (2016) naar 15,5%.

 

Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit komt vooral door de sterke stijging van de personeelskosten. Van de totale omzet in het mkb ging 27% op aan personeel, zo stelt SRA.

Duur en goedkoop personeel

De loonkosten gingen vooral omhoog in de industrie en de medische zorg. Deze branches hebben geïnvesteerd in relatief duur personeel. De horeca heeft zich juist meer gericht op goedkoop personeel. Hierdoor bleef de stijging van de loonkosten beperkt. Per saldo liet de bouw een relatief sterke groei van de totale personeelskosten zien ten opzichte van andere branches.

2018: verdere toename personeelskosten

De verwachting is dat door het groeiende personeelstekort de personeelskosten in 2018 verder zullen stijgen. Personeelskosten bestaan niet alleen uit lonen en salarissen van werknemers, maar ook uit indirecte kosten: hoofdzakelijk de door de werkgever af te dragen sociale premies. De personeelskosten zijn een bepalende factor voor het concurrentievermogen van bedrijven. Als de loonkosten in 2018 verder toenemen zonder een compensatie in de belastingen en sociale premies (wig), zal de winstgroei van mkb-bedrijven naar verwachting verder dalen.