Wat is de EDI-index?

Met de EDI-index meet de kredietverzekeraar de omstandigheden, voorzieningen en deskundigheid die landen bieden om digitale bedrijven te laten gedijen en traditionele bedrijven te ondersteunen bij hun digitaliseringsproces. De VS, Duitsland en Denemarken vormen ook dit keer de top 3. De VS steekt met kop en schouders boven de rest uit. Onder meer dankzij het kennisecosysteem en gunstige regelgeving. De opkomst van China lijkt niet te stoppen. In de drie jaar tijd steeg het land van de 17e plaats naar de plek 4. Ook Hong Kong, Zuid-Korea en Vietnam horen tot de sterkste stijgers. Dat geldt eveneens voor Saudi-Arabië: van 53 naar 41. Dit bevestigt de bereidheid van het land om over te schakelen naar een nieuw groeimodel.

Waarom daalt Nederland?

Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland: “We staan natuurlijk nog in de top 10 van de wereld. Het is niet zo dat we het opeens heel slecht doen, maar we raken wel achterop. Onze index wordt samengesteld op basis van 5 parameters: goede connectiviteit, marktomvang, regelgeving, logistiek en kennis. De terugval van Nederland is vooral te wijten aan de daling van de connectiviteitsscore. Op zichzelf is de connectiviteit goed hier, maar het lukt niet om de vooruitgang die we elders zien bij te benen.”

Inzoomend op de digitalisering in Nederland zijn er volgens Geeroms concrete knelpunten waarvoor actie nodig is. Hij noemt het toenemend tekort aan geschikte professionals. “IT-bedrijven hebben de grootste moeite om gekwalificeerd personeel te vinden.”

Er zijn ook barrières

. “Investeringen in de platformeconomie blijven achter. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. Nederland doet het nog relatief goed, maar we moeten wel versnellen. Denk aan investeringen in concrete platform-experimenten, bijvoorbeeld rond mobiliteit, zorg, energie, de bouw en de industrie. Daarbij is standaardisatie en betere data-uitwisseling nodig. De overheid zou daar mee het voortouw in kunnen nemen.”

Geeroms tot slot: “Het kabinet stelde in 2018 dat Nederland dé digitale koploper van Europa moet worden. Dan moet er wel boter bij de vis. Er worden grote woorden gebruikt, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het toekomstig belang van artificiële intelligentie (AI), dan valt de steun vanuit de overheid bar tegen. Barrières voor start ups en het mkb om met AI aan de slag te gaan, moeten weggenomen worden. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot investeringskapitaal. De overheid zou dit kunnen aanjagen, bijvoorbeeld door regels te versoepelen om het investeringsklimaat aantrekkelijker te maken.”