Nooit was de gemiddelde wereldburger zo rijk als in 2020. Het totaal van alle bezittingen nam met +9,7% toe. Voor het eerst werd daarbij de grens van €200 biljoen overschreden. De Nederlander staat met een gemiddeld netto-vermogen van €128.557 op de 4e plaats op de wereldranglijst. In 2000 stond Nederland nog op de 7e plaats. Dat blijkt uit de twaalfde editie van het Global Wealth Report van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar van de wereld.
Johan Geeroms, Risk Director bij Euler Hermes Nederland: “Onze researchafdeling nam de rijkdom en schulden van huishoudens in bijna 60 landen in 2020 onder de loep. Vorig jaar was natuurlijk een dramatisch jaar. Miljoenen corona-doden. De diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Dankzij ingrijpen van de overheid bleven inkomens overeind. Omdat ook de aandelenbeurzen zich herstelden is ook de gemiddelde rijkdom gestegen en we zien die trend zich ook voor dit jaar doortrekken. Onze researchafdeling verwacht na de stijging van +9,7% vorig jaar een stijging van ongeveer +7% voor dit jaar.”
nederlanders-steeds-rijker

Op de lijst van de gemiddelde rijkdom per burger staat de VS soeverein aan kop. Gevolgd door Zwitserland en Denemarken. Geeroms: “Dat Denemarken en Nederland zo hoog staan komt voor een belangrijk deel omdat ook het pensioengeld meeweegt. Daarnaast zijn Nederlanders een spaarzaam volk. Er wordt van nature al veel gespaard en in het coronajaar 2020 was dat nog eens extra. Door de lockdowns en allerlei beperkingen konden de mensen hun geld niet uitgeven. Er ontstond zoiets als gedwongen sparen.”

Geeroms benadrukt dat het onderzoek om gemiddelde bedragen per inwoner gaat maar dat de feitelijke verdeling van de rijkdom heterogeen is. “Als je inzoomt dan zie je vooral de rijken rijker worden. Er zijn genoeg mensen die juist in coronatijd hun spaargeld hebben moet aanspreken om rond te komen. Er is ook extra armoede ontstaan in coronatijd.”

Net zoals Nederlanders zijn ook Duitsers spaarzaam. Toch staan zij pas op de 18e plaats met een gemiddeld vermogen dat de helft zo groot is als dat van de gemiddelde Nederlander. Geeroms: “Het gaat erom hoe je spaart. Van een gemiddelde Amerikaan zit meer dan de helft van zijn vermogen in aandelen. Bij de gemiddelde Europeaan is dat een kwart, maar de Duitser is extreem voorzichtig en zet z’n geld vooral op een spaarrekening. Dat levert momenteel niks op. Daardoor is de enorme vermogensstijging aan de Duitsers voorbijgegaan.”
In ons onderzoek is ook de zogeheten Wealth Equity Indicator opgenomen. Hieraan is af te leiden hoe rijkdom verdeeld is per land. Landen met grote verschillen in rijkdom zijn bijvoorbeeld Rusland en Zuid-Afrika. Opvallend genoeg staat Nederland in de top tien van landen met de grootste verschillen op de zesde plaats. Geeroms: “Net zoals in de meeste Europese landen zijn ook hier de verschillen tussen rijken en armen aanzienlijk. De index geeft een vertekend beeld door de enorme hypothecaire schuld die de gemiddelde Nederlander heeft. Dat versterkt het contrast tussen arm en rijk.”