De nieuwe Arbowet verplicht ondernemers sinds juli om preventieve maatregelen te nemen om uitval van personeel tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven hier niet goed raad mee weten.   

Ondernemers kregen van het kabinet een jaar lang de tijd om zich op de nieuwe arbo-regels voor te bereiden. Bij veel bedrijven is dat er niet van gekomen. Sinds 1 juli van dit jaar wordt de nieuwe wet gehandhaafd. Bedrijven moeten voortaan verplicht een basiscontract afsluiten met een Arbodienst. Ook moeten ze iemand in de eigen organisatie aanstellen als preventiemedewerker. Deze moet in de gaten houden of het werk dat collega’s moeten verrichten lichamelijk niet te zwaar is. Verder krijgt de bedrijfsarts een prominentere rol en zijn spreekuren voortaan verplicht.

Rake klappen

Voldoen ondernemers hier niet aan dan kunnen ze rake klappen krijgen. Bijvoorbeeld dat een bedrijf het salaris van zieke medewerker volledig moet blijven doorbetalen. Directeur Titus Kramer van verzuimspecialist Capability: “Zeker in deze tijd van personele schaarste is het voor MKB-ers van het grootste belang om het eigen personeel voldoende aandacht te geven. Uit onze cijfers blijkt dat 70 procent van de ziekmeldingen niets te maken heeft met ‘ziek zijn’. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is om je werknemers tevreden te houden. Verzuimopvolging is bij veel bedrijven vaak de taak van de direct leidinggevende van de zieke werknemer. Die leidinggevende is daarvoor totaal niet getraind. Het is veel effectiever als bedrijven hiervoor een Arbodienst in de arm nemen. Daartoe worden ze nu verplicht door de nieuwe wet.