Duitsland in een recessie, de VS later dit jaar ook. In de EU nog wel een kleine groei. Tegen deze achtergrond nam onze researchafdeling de export onder de loep. We vroegen 3.000 exporteurs uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Polen, het VK en de VS naar hun verwachtingen. Een van de uitkomsten: 40% van de exporteurs vreest een stijging van het risico op wanbetaling in 2023. In vergelijking met ons onderzoek in 2022 is dat een stijging van 11%.

De bedrijven zijn nog wel redelijk positief al neemt het optimisme af in vergelijking met vorig jaar. Voor 2023 verwacht ongeveer 70% van de exporteurs dat de bedrijfsomzet op jaarbasis zal stijgen, tegen 80% in 2022. Dit komt overeen met ons eigen beeld van de wereldhandel in 2023: wij verwachten een beperkter groei van +0,7%, vorig jaar was dat nog +3,8%. Kijken we naar de waarde van de export dan zien we een daling dit jaar (-0,1% vs. +9,7% in 2022).

Bedrijven zijn minder gretig om nieuwe markten te betreden en geven de voorkeur aan consolidatie van bestaande markten. 63% van de respondenten zegt vooral meer te gaan investeren in landen waar ze al aanwezig zijn, terwijl 47% van plan is te investeren in nieuwe landen. Bij het exporteren is meer dan 55% van de bedrijven van plan om verder marktaandeel te winnen in de landen waar ze aanwezig zijn, terwijl 52% wil diversifiëren en zich op nieuwe landen wil richten.

In vergelijking met vorig jaar verwachten de exporteurs dat de betalingstermijnen zullen toenemen (42% vs. 31%). Negatieve uitschieters zijn de VS en het VK. Daar verwacht 50% dat de betalingstermijnen opgerekt worden. De kans op wanbetaling wordt het grootst geacht in het VK, Duitsland en Frankrijk.

De oorzaken van de oplopende betalingstermijnen en de toename van wanbetaling zijn divers. Bedrijven hebben te maken met een terugval van de vraag, kleinere marges doordat de kosten stijgen en ook is het lenen van geld duurder geworden. Verder speelt mee dat bedrijven nog steeds kampen met verstoringen in de toeleveringsketen.

Bijna 75% van de respondenten zegt dat logistieke hindernissen en de hoge transportkosten de export afremmen. In Duitsland, Italië en Polen hebben exporteurs hier het meeste last van. Bedrijven in de VS en Spanje kampen vooral met de strengere kredietvoorwaarden. Voor bedrijven in het VK blijven de hoge energieprijzen dit jaar de grootste uitdaging. In Frankrijk maken bedrijven zich het meest zorgen over het risico van wanbetaling.

Met een exportkredietverzekering dek jij een van jouw belangrijkste handelsrisico's af: het risico dat een klant jouw facturen niet meer kan betalen. Meestal omdat deze failliet is of in de financiële problemen verkeert. Je kan een kredietverzekering afsluiten per klant, omzet of per land. Bij een exportkredietverzekering kies je ervoor alleen jouw buitenlandse facturen te verzekeren.

Zelfs voor transacties met een geconfirmeerde Letter of Credit is zo'n exportkredietverzekering een belangrijke vorm van (extra) zekerheid. Bijvoorbeeld voor uitsluiting van het fabricagerisico. Daarnaast biedt een kredietverzekering meer dan dekking alleen. Je krijgt toegang tot onze database met financiële informatie over 83 miljoen bedrijven wereldwijd. En je maakt gebruik van ons internationale incassonetwerk.  

Wat is jouw volgende exportbestemming?

TradeMatch helpt ondernemers exportmogelijkheden te identificeren in 70 landen en 20 sectoren. Welke regio’s en verkooppunten zijn favoriet? Waar liggen de kansen? Welke landen en sectoren kun je beter mijden? De nieuwe web applicatie van Allianz Trade brengt het direct en overzichtelijk in beeld. Een peilstok voor ondernemers die in het buitenland een nieuwe markt betreden.