Steeds meer landen kondigden aan wanneer zij de teugels van de lockdown willen loslaten. Dat kan slechts mondjesmaat omdat anders het virus direct weer toeslaat. De researchafdeling van Euler Hermes heeft een lijst opgesteld met algemene do’s & don’ts voor het opheffen van de lockdowns.

Een belangrijke hindernis is de beschikbaarheid van voldoende zorg-, test- en monitoringcapaciteit. Puur gekeken vanuit het gezondheidsoogpunt zou het raadzaam zijn om de lockdown tot medio 2021 te handhaven. Pas dan zal er naar verwachting een vaccin alom beschikbaar zijn waardoor terugkeer naar het ‘normale’ leven mogelijk is. Maar dat lijkt economisch niet haalbaar. Een lockdown van minimaal 2 maanden en maximaal zes maanden lijkt de geaccepteerde norm. Maar dat kan alleen door gerichte isolatie te handhaven, massaal te testen en het op tijd in beeld krijgen van asymptomatische ‘patiënten’.

De belangrijkste do's & don'ts
 

 1. Vertrouwen herstellen
  Het zal enige tijd duren voordat consumenten het oude bestedingsgedrag weer oppakken. Naarmate de lockdown langer duurt neemt dit effect toe.

 2. Transportbeperking
  Grenzen gesloten houden of sterke reisbeperkingen opleggen is tot het einde van het jaar de nieuwe norm. Het vermijden van geïmporteerde ziektegevallen zal van cruciaal belang zijn, omdat landen voor het gaandeweg opheffen van de lockdown een eigen timing en strategie volgen.

 3. Stress
  Er moet voorrang worden gegeven aan het versoepelen van beperkingen die hoge sociale of psychologische stress met zich meebrengen.

 4. Gezondheidsprotocol
  Niet iedereen vertoont dezelfde klachten.  Ook kunnen mensen het virus bij zich dragen zonder klachten te vertonen. Het uitgebreid testen is een absolute voorwaarde voor een succesvolle openstelling na de lockdown. China noemt als een van de grootste uitdagingen het beheersen van de virusverspreiding door asymptomatische gevallen.

 5. Apps
  Contacttracering lijkt een van de beste manieren om de verspreiding van virussen te volgen, in combinatie met geschikte massatests. In Europa is dat moeilijker te implementeren vanwege privacyregelgeving. Massatests in combinatie met strikte handhaving van zelfisolatie zouden in Europese landen een alternatief kunnen zijn.

 6. Verschil per sector en sector 
 • Sectoren met een laag infectierisico, kunnen als eerste worden ‘heropend’. Denk aan sterk geautomatiseerde fabrieken of instellingen waar met minder kwetsbare doelgroepen (jongeren) wordt gewerkt zoals kinderdagverblijven en scholen. Ook ‘essentiële sectoren’ zouden kunnen herstarten, mits er strikte gezondheidsprotocollen worden nageleefd.
 • Voor veel bedrijven is de opstart ingewikkeld omdat de toeleveringsketen volledig is verstoord. Ook zijn voorraden opgehoopt en zal het gedrag van afnemers en consumenten er anders uitzien dan vóór de coronacrisis.
 • Er moet rekening worden gehouden met complementariteit tussen sectoren. Zo kunnen veel mensen met kinderen niet gaan werken als de crèches en scholen gesloten zijn.
 • Geografische segmentatie: regio's met voldoende capaciteit in de gezondheidszorg kunnen gemakkelijker worden opengesteld.
 • Regio’s met hoge immuniteit’ kunnen zich meer vrijheid permitteren