Vooral door de stijgende kosten voor levensonderhoud zijn de sociale risico’s wereldwijd toegenomen. Nederland hoort tot de weinige landen waar de sociale risico’s juist afnamen. Dat blijkt uit ons rapport over Social Resilience Index (SRI).

Aan de hand van 12 indicatoren is de economische en sociale veerkracht van 185 landen gemeten. In vergelijking met 2021 daalde de index dit jaar met 2,1 punten. Niet alleen nemen wereldwijd de sociale risico’s toe, ook is de kloof tussen geavanceerde economieën en opkomende markten verder vergroot, zo geeft het onderzoek aan.

Johan Geeroms, onze Directeur Risk Underwriting Benelux: “De indicatoren die we gebruiken zijn heel verschillend. Denk aan arbeidsparticipatie, politieke stabiliteit, inkomensongelijkheid of vertrouwen in de overheid. Toenemende sociale risico’s en onrust hebben aanzienlijke gevolgen voor de economie. Mondiaal gezien is de situatie verslechterd en we denken dat deze negatieve trend doorzet.”

Johan Geeroms wijst op de volle verkiezingskalender voor 2024 en de toenemende kans op politieke onrust die de wereldeconomie ondermijnt. Sociale onrust schrikt investeerders af. In veel regio’s zien we conflicten en politieke instabiliteit toenemen. Volgend jaar gaat 75% van het mondiale bbp naar de stembus, inclusief de VS, de EU en India. Dat betekent onzekerheid en dat is nooit goed voor de economie. De kans op verstoringen en handelsbelemmeringen neemt alleen maar toe.

Denemarken staat op de Social Resilience Index op de eerste plaats, gevolgd door Finland en Zwitserland. Nederland komt de top 10 binnen. Wat daarbij opvalt is dat Nederland van de westerse landen de grootste verbetering laat zien (de meeste landen verslechteren).

Dat komt vooral door de ruimhartige steunpakketten van de Nederlandse regering. Kijk wat er is gedaan om de economische impact van corona en ook de hogere energieprijzen te verzachten. Dat geeft een vertekend beeld. Het verdoezelt het probleem. Ook in Nederland zien we dat steeds meer mensen kampen met problematische schulden. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. In heel veel landen heeft de inflatie er stevig ingehakt, ook in Nederland.

Uit ons onderzoek blijkt dat landen die afhankelijk zijn van voedsel- en brandstofimport, de grootste toename van sociale risico’s laten zien. Het tegenovergestelde effect is te zien bij grondstoffenexporteurs zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Koeweit. Die stijgen flink op de index.

Alle geavanceerde economieën zijn in de top 50 van de index terug te vinden. In al die landen zie je dat burgerparticipatie relatief goed is ontwikkeld. Betrokkenheid en gemeenschapszin zijn belangrijke buffers voor sociale onrust.

Een nieuwe bedreiging voor sociale veerkracht is volgens Geeroms de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Het kan leiden tot aanzienlijk verlies van werkgelegenheid. Natuurlijk biedt het ook mogelijkheden. Maar zelfs geavanceerde diensteneconomieën zullen een tandje bij moeten zetten om de technologische versnelling bij te benen.

Meer weten over onze Social Resilience Index? 

stijgende-kosten