Nu de wereldwijde economische groei stagneert, dreigt er een domino-effect van faillissementen in de toeleveringsketens. COVID‑19 heeft geleid tot problemen in veel sectoren, regio’s en bedrijfstypen. Vooral sectoren als de horeca, de detailhandel en het vervoer (in het bijzonder het vliegverkeer en de auto-industrie) zullen te maken krijgen met faillissementen bij klanten. Volgens onze deskundigen kan het wereldwijde aantal faillissementen in 2021 met 25% toenemen. Maar wat is nu precies dat domino-effect en waarom vormt het zo’n groot risico?

In wezen is het domino-effect een kettingreactie van faillissementen. Een reactie die begint als een failliete onderneming niet meer in staat is haar verplichtingen tegenover haar handelspartners na te komen. Bijvoorbeeld als een bedrijf eenvoudigweg onvoldoende geld binnenkrijgt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en zijn leveranciers met openstaande facturen laat zitten.

Zulke problemen ondermijnen de hele toeleveringsketen en vergroten de kans op een domino-effect. Als bedrijven niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kan dat gevolgen hebben voor de diverse handelsketens: tussen bedrijven, sectoren en landen. Uiteindelijk kan dit leiden tot steeds meer betalingsverzuim en faillissementen.

Het is duidelijk dat door de massale overheidssteun de financiële situatie van veel bedrijven min of meer gelijk is gebleven. Dit heeft in 2020 wereldwijd geleid tot een ongekende, kunstmatige daling van het aantal faillissementen. Wanneer en in hoeverre deze staatssteun wordt afgebouwd, is nog onzeker en hangt af van het verloop van de pandemie.

Toch keren we op een gegeven moment stapsgewijs terug naar een “normaal” aantal faillissementen, verdeeld over twee groepen: bedrijven die voor de crisis al niet meer levensvatbaar waren maar door de noodsteun op de been werden gehouden, en bedrijven die hard door de crisis zijn geraakt en hoge schulden hebben opgebouwd of onvoldoende kapitaal over hebben.

Risico op faillissement: het domino-effect van COVID 19

Onder normale omstandigheden is een breed scala aan factoren van invloed op het risico dat de toeleveringsketen loopt door het domino-effect van faillissementen:

  1. Zo kan bij voldoende marktliquiditeit en krediettoegang het effect minder erg zijn.
  2. Een andere factor is de mate waarin bedrijven en sectoren afhankelijk zijn van een bepaalde organisatie voordat deze omvalt. Bij een grote mate van afhankelijkheid – de bekende concentratie van verkoop of aanbod – is het risico op faillissement hoger en kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn.
  3. Een derde factor is het verrassingseffect. Als je al aanvoelt dat een van je handelspartners in moeilijkheden dreigt te komen, kun je voorzorgsmaatregelen nemen en verliezen soms al vooraf voorkomen. Maar als de problemen zich snel of op grote schaal ontwikkelen, binnen een lange toeleveringsketen of in een keten met veel lange betalingstermijnen, neemt de kans op een domino-effect van faillissementen toe.

Dankzij de ongekende liquiditeit op de wereldwijde markten bevinden veel bedrijven zich op dit moment in een unieke positie. Bedrijven zouden deze bijzondere kans moeten aangrijpen en met vooruitziende blik het risico van hun toeleveringsketen beperken voordat de overheidssteun, die nog steeds afhankelijk is van de onzekere omstandigheden rond de pandemie, wordt ingetrokken. Veel bedrijven hebben de kennis hiervoor echter niet in huis. Toch kunnen ook deze bedrijven zich beschermen tegen buiten hun macht liggende risico op faillissementen van klanten en leveranciers, bijvoorbeeld met een kredietverzekering.

Een kredietverzekering biedt niet alleen compensatie bij betalingsachterstanden en onbetaalde facturen, maar helpt je deze dubieuze vorderingen ook te vermijden – iets wat nog veel belangrijker is. Kredietverzekeraars als Euler Hermes investeren veel tijd en middelen in het in kaart brengen van het wereldwijde handelskredietlandschap, het bepalen van de risiconiveaus van bedrijven en het adviseren van hun klanten over de veiligste manier van zakendoen.

‘Ken je klant’ is een veelgehoord motto binnen het bedrijfsleven. En ook in 2021 blijft dit een verstandig advies. Hoe gedetailleerder je inzicht in de levensvatbaarheid en kredietwaardigheid  van je klanten, hoe beter je kunt anticiperen op een mogelijk domino-effect.

Doe nu onze gratis klantencheck en ontvang een beoordeling over het risico op non-betaling van 3 klanten of prospects.
Wij bieden verschillende soorten oplossingen aan. Voor grote en kleine bedrijven, in elke sector. We zetten deze voor je op een rijtje.