Bijna 5% van alle banen in ons land worden ingevuld door werkkrachten uit Midden- en Oost-Europa. Samen goed voor €11 miljard van het bruto nationaal product. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. De Nederlandse economie heeft arbeidsmigranten hard nodig, zo stellen de onderzoekers.

Volgens het onderzoeksbureau dat gelieerd is aan de Universiteit van Amsterdam zal de behoefte aan extra krachten uit het buitenland alleen maar toenemen. Niet alleen omdat de economie op volle toeren draait maar ook omdat de Nederlandse beroepsbevolking vanaf 2021 krimpt. Met arbeidsmigranten is de beroepsbevolking op peil te houden.

Uitzendsector

In totaal waren er in 2016 (het onderzoeksjaar) 371.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa aan het werk. Zij vervulden 514.000 verschillende banen, wat neerkomt op bijna één op de twintig banen in Nederland. De uitzendsector speelt een belangrijke rol bij de bemiddeling van arbeidsmigranten: bijna de helft van hen vindt werk via een uitzendbureau.

Huisvesting

Een probleem is de huisvesting van deze groep werknemers. Er is een nijpend tekort aan kwalitatief goede huisvesting op een toch al overbelaste woningmarkt. Daarom roept de uitzendsector gemeentelijke en provinciale overheden op om samen met uitzendorganisaties en huisvesters werk te maken van huisvesting voor arbeidsmigranten. Volgens de uitzenders is dat nodig om de diverse regio’s aantrekkelijk te houden voor bedrijven én buitenlandse werknemers. Ook zijn hierdoor problemen te voorkomen, zoals slechte huisvesting, wanpraktijken met huisjesmelkers en overbelasting van oude wijken.

Het overgrote deel van de arbeidsmigranten is hier tijdelijk. Tweederde verblijft korter dan vijf jaar in ons land. Die wetenschap heeft ook consequenties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hiervoor zijn vooral shortstay-voorzieningen nodig.

Afhankelijk

De arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa zijn vooral actief in het zuiden en westen van ons land en dan vooral in de land- en tuinbouw, zakelijke dienstverlening, logistiek, groothandel, voedingsindustrie en metaalindustrie. Een aantal regio’s en sectoren is sterk afhankelijk van arbeidsmigranten, waardoor hun aandeel in het aantal banen daar kan oplopen tot 25%, aldus het onderzoek.