De kans is groot dat de prijs voor een nieuwe (Europese) auto volgend jaar 3 tot 6 procent hoger uitvalt. Onze researchafdeling constateert dat er op de automarkt sprake is van een mismatch. De autoproductie wordt beperkt door een tekort aan materialen, vooral halfgeleiders. Daar tegenover staat een groeiende vraag naar nieuwe auto’s.

Dankzij de heropening van de economie is de registratie van nieuwe auto’s in Europa sterk toegenomen. In vergelijking met de eerste helft van 2020 steeg het aantal registraties het afgelopen half jaar met +25,2% tot bijna 5,4 miljoen personenauto's (een toename van +1,354 miljoen). De meeste autoproducenten boekten ook aanzienlijk meer winst. Namelijk +14,9% in Duitsland, +28,9% in Frankrijk, +51,4% in Italië en +34,4% in Spanje. Deze verbetering is nog niet voldoende om het niveau te halen van vóór de coronacrisis.

De autoproducenten hebben grote moeite om aan de vraag te voldoen. De productie wordt beperkt door het tekort aan materialen. Zowel in april als in mei viel de volume-index voor de autoproductie in de Eurozone terug tot het laagste maandelijkse niveau sinds 2010.  Het productieniveau in mei lag ruim onder het gemiddelde niveau van vóór de crisis voor de EU (-23% in vergelijking met het gemiddelde van 2019). De klap voor de top 4 autolanden komt nog harder aan: -33% voor Frankrijk, -30 % voor Duitsland, -25% voor Spanje.
autoprijzen-stijgen

Volgens onze researchafdeling kost het (voor de top vier landen) gemiddeld 3,5 kwartalen om de huidige tekorten aan materialen en apparatuur weg te werken en de productie te normaliseren. In het gunstigste scenario schatten we dat het herstelproces in het tweede kwartaal van 2022 voltooid zal zijn.

Door de langdurige tekorten zal de mismatch tussen vraag en aanbod op de automarkten binnen Europa tot volgend jaar voorjaar voortduren. Wij verwachten dat de autoprijzen hierdoor zullen oplopen. In Duitsland van 4 tot 10%, in Spanje van 2.4% tot 5.8%, in Frankrijk van 0.8% tot 5.0%.