Goederen die gemaakt zijn in het VK of de EU kunnen tariefvrij verhandeld worden, zo staat in de Brexitdeal. Wel nemen de non-tarifaire belemmeringen toe, en wel met +10%, zo heeft ons Economic Research Center becijferd. Mede hierdoor krijgt de Europese export naar het VK in 2021 te maken met een terugval van € 10 miljard. Dit exportverlies wordt pas in de tweede helft van het jaar voelbaar. Eerder voorspelden wij dat er door de Brexit in het eerste jaar € 18 miljard aan EU-export naar het VK verloren zou gaan. Dit valt fors lager uit door de afgesproken overgangsperiode van zes maanden.

Tariefvrij: klinkt te positief

Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland: “Tariefvrij klinkt leuk, maar de praktijk is weerbarstiger. Uit welke onderdelen bestaan jouw product en waar komen die vandaan? Bedrijven die zakendoen met het VK krijgen te maken met ‘rules of origin’. Dan zijn er opeens wel tarieven in het geding. Hiervan krijgen vooral sectoren last die veel van hun basismaterialen en onderdelen elders (buiten De EU) halen. Denk aan hout, elektrische apparatuur, metalen, chemicaliën, farmaceutica, computer en elektronica, transportmiddelen en machines.”

Volgens Geeroms wordt de klap van de Brexit enigszins verzacht doordat corona extra speelruimte biedt voor overheidsstimuleringsmaatregelen. Denk aan het investeren in infrastructuur. “Het negatieve Brexit-effect wordt gedeeltelijk geabsorbeerd door de corona gerelateerde subsidiepolitiek. Ook is er door corona en de restricties minder drukte aan de grens. Dat geeft regeringen van het VK en de EU extra tijd om infrastructuur voor de douane-afhandeling te verbeteren.”

Toeleveringsketen

“Door corona zijn al veel bedrijven aan de slag gegaan met het doorlichten van hun toeleveringsketen. Ze hebben gemerkt hoe kwetsbaar ze zijn als ze producten van heel ver weg halen. Ook voor het ‘rules of origin’-principe kan het wenselijk zijn om leveranciers in eigen land (dat geldt vooral voor het VK) of binnen de EU te zoeken.”

Geeroms voegt hieraan toe dat 35% van de bedrijven in het VK op zoek zijn naar binnenlandse toeleveranciers (ter vervanging van hun buitenlandse leveranciers). “Dat is het hoogste cijfer in Europa. Voor Nederland is dat geen goed bericht. Ook daardoor wordt de export naar het VK aangetast.”

Euler Hermes voorspelt dat Britse exporteurs een klap staat te wachten van € 27,3 miljard in 2021.

Meer lezen? Download dan het volledige rapport via de download button hierboven.