Sinds enkele jaren nemen fraude en oplichting in bedrijven toe. De vakantieperiode is meestal een uitverkoren periode voor fraudeurs. Ze profiteren van de afwezigheid van werknemers of het tijdelijke gebrek aan organisatie om hun fraudepogingen te doen slagen. Ontdek hier onze tips om frauderisico’s tijdens jouw vakantie te vermijden.
De technologische vooruitgang, de toenemende hoeveelheid gegevens die bescherming nodig hebben en de sterke toename van het gebruik van sociale media, maken bedrijven kwetsbaarder voor fraudeaanvallen. CEO-fraude en fraude met valse identiteit of fraudeurs die zich voordoen als klanten of leveranciers, vormen een groeiende bedreiging voor bedrijven.
  • 79% van de bedrijven de afgelopen 2 jaar te maken had met fraudepogingen tegenover 51% in het onderzoek van vorig jaar.
  • 52% van de bedrijven slachtoffer is geweest van het ontvreemden van geld of goederen door werknemers en 45% van factuurfraude door derden.
  • Voor ½ bedroeg de schade tot 50.000 euro. ¼ had een verlies tussen de 50.000 en 100.000 euro en ¼ had een verlies tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro.
*Onlangs lieten wij Metrixlab een onderzoek uitvoeren over zakelijke fraude onder zakelijke beslissers in de Benelux. We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om trends op het gebied van zakelijke fraude te ontdekken. Dit verwerkten wij in ons jaarlijkse fraude trendrapport. Wil jij dit rapport ontvangen? Dat kan eenvoudig en vrijblijvend via onderstaande button.
De vakantieperiode is meestal een uitverkoren periode voor fraudeurs. Ze profiteren van de afwezigheid van werknemers of het tijdelijke gebrek aan organisatie om plannen te smeden voor verduistering. En zo betekenen ze mogelijk ook een gevaar voor uw financiële positie. Maar het is wel degelijk mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat vaak de menselijke factor de zwakste schakel is. Te vaak zetten werknemers in alle naïviteit de deur open voor fraudeurs.

1. Maak jouw werknemers bewust van de meest voorkomende risico's

Ongevraagde telefoontjes of e-mails met dwingende instructies, grote bestellingen die last minute gebeuren zonder de minste prijsonderhandeling, een leverancier die zijn bankrekeningnummer plots wil veranderen, een klant die zijn adres wijzigt, een herinnering voor een al betaalde factuur… Voor al deze gevallen geldt: controleren, en dit beter twee keer dan één keer.

2. Gebruik gestandaardiseerde afwezigheidsberichten 

Als je een beslissingsnemer bent binnen het bedrijf, kan jouw ‘out of office’-boodschap veel waardevolle informatie opleveren voor fraudeurs. Ze kunnen dit gebruiken om zich voor te doen als jezelf of voor jouw tijdelijke vervanger. Geef dus niet onnodig te veel details vrij zoals bijvoorbeeld de einddatum van jouw afwezigheid.

3. Gebruik een geheime code om identiteitsdiefstal te voorkomen

Spreek met jouw back-up of medewerker een geheime code of een specifiek antwoord op een banale vraag af. Wanneer je dan een bericht of opdracht doorstuurt tijdens je afwezigheid, dan geeft dit hem of haar de mogelijkheid om vast te stellen dat jij wel degelijk de afzender bent.

4. Zorg voor een dubbele handtekening van facturen tijdens vakantieperiodes

De persoon die voor de tweede handtekening moet zorgen, heeft een externe blik op de transactie en kan zo fraude makkelijker opsporen.

5. Maak werk van een noodplan dat van pas komt in geval van fraude

Stel een noodplan op en verspreid het vóór de vakantieperiode onder al jouw werknemers of collega’s. Voorzie zeker ook een noodnummer en zorg dat het op vele plaatsen staat aangegeven.

Of fraude nu binnen of buiten jouw bedrijf wordt gepleegd: financiële verliezen hebben meestal een grote impact op het bedrijf. Met onze fraudeverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schade door dummy interne én externe fraude.

Waarschijnlijk moet je kosten maken om verdere schade te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gerechtelijke procedures. Het goede nieuws is dat naast de financiële verliezen ook deze kosten zijn inbegrepen in onze fraudeverzekering.