bedrijf-beschermen-tegen-fraude-tijdens-vakantie

Enkele tips om jouw bedrijf te beschermen tegen fraude tijdens jouw vakantie

De technologische vooruitgang, de toenemende hoeveelheid gegevens die bescherming nodig hebben en de sterke toename van het gebruik van sociale media maken bedrijven kwetsbaarder voor fraudeaanvallen. CEO-fraude en fraude met valse identiteit waarbij fraudeurs zich voordoen als klanten of leveranciers vormen een groeiende bedreiging voor bedrijven. Bij fraude gaat het niet altijd om criminele activiteiten van derden. Ook jouw eigen medewerkers kunnen verantwoordelijk zijn voor fraude. Er zijn elk jaar duizenden gevallen van witteboordencriminaliteit.

Fraude is nooit helemaal te voorkomen. Toch zijn er zaken die je zelf kan doen om fraude zoveel mogelijk te voorkomen. Voer preventiemaatregelen in en zorg voor duidelijke afspraken en controles. Om jou te helpen, hebben wij een fraudepreventiegids gemaakt, boordevol tips om zakelijke fraudeurs voor te zijn. Helemaal gratis!

De vakantieperiode is meestal een zegen voor fraudeurs. Ze profiteren van de afwezigheid van werknemers of het tijdelijke gebrek aan organisatie om plannen te smeden voor verduistering. En zo betekenen ze mogelijk ook een gevaar voor jouw financiële positie. Maar het is wel degelijk mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen, omdat vaak de menselijke factor de zwakste schakel is. Te vaak zetten werknemers in alle naïviteit de deur open voor fraudeurs.

1. Maak jouw werknemers bewust van de meest voorkomende risico's

Ongevraagde telefoontjes of e-mails met dwingende instructies, grote bestellingen die last minute gebeuren zonder de minste prijsonderhandeling, een leverancier die zijn bankrekeningnummer plots wil veranderen, een klant die zijn adres wijzigt, een herinnering voor een al betaalde factuur… Voor al deze gevallen geldt: controleren, en dit beter twee keer dan één keer.

2. Geef niet te veel informatie weg in afwezigheidsberichten

Als jij degene bent die belangrijke beslissingen neemt binnen het bedrijf, kan jouw ‘out of office’-boodschap veel waardevolle informatie opleveren voor fraudeurs. Ze kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als jezelf of voor jouw tijdelijke vervanger. Geef dus niet onnodig te veel details vrij.

3. Gebruik een geheime code om identiteitsdiefstal te voorkomen

Spreek met jouw back-up of medewerker een geheime code of een specifiek antwoord op een banale vraag af. Wanneer je dan een bericht of opdracht doorstuurt tijdens je afwezigheid, dan geeft dit hem of haar de mogelijkheid om vast te stellen dat jij wel degelijk de afzender bent.

4. Zorg voor een dubbele handtekening van facturen tijdens vakantieperiodes

De persoon die voor de tweede handtekening moet zorgen, heeft een externe blik op de transactie en kan zo fraude makkelijker opsporen.

5. Maak werk van een noodplan dat van pas komt in geval van fraude

Stel een noodplan op en verspreid het vóór de vakantieperiode onder al jouw werknemers of collega’s. Voorzie zeker ook een noodnummer en zorg dat het op vele plaatsen staat aangegeven.

Of fraude nu binnen of buiten jouw bedrijf wordt gepleegd: financiële verliezen hebben meestal een grote impact op het bedrijf. Met onze fraudeverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schade door dummy interne én externe fraude.

Waarschijnlijk moet je kosten maken om verdere schade te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten voor gerechtelijke procedures. Het goede nieuws is dat naast de financiële verliezen ook deze kosten zijn inbegrepen in onze fraudeverzekering.