De voedingsmiddelen- en drankenindustrie is continu in beweging en nog nooit zo snel veranderd als nu. Euler Hermes signaleerde vier ontwikkelingen die organisaties in de gaten moeten houden.

De trends in Amerika

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten zijn van grote invloed op de mondiale markten en bovendien altijd een goed voorbeeld van hoe het toekomstbeeld eruit kan zien. Voor nu is het vooruitzicht redelijk positief. Het productievolume van voedsel en dranken steeg in 2012 maar er waren grote verschillen zichtbaar tussen sectoren. Hoewel de winsten weer enigszins zijn gestabiliseerd na het dieptepunt in 2011, blijven deze onder het niveau van 2007 tot 2010.

De prijzen van ruwe materialen, verpakkingen en energie in de agrarische sector

De grondstofprijzen in de agrarische sector blijven hoog, als gevolg van de beperkte voorraden. Iedere organisatie ziet zich daarom gedwongen om structurele oplossingen te bedenken. Analyseer huidige leverancierscontracten en leg flexibele afspraken vast met afnemers waarmee prijsfluctuaties kunnen worden doorberekend.

De Japanners komen eraan

Japanse producenten willen over de grens uitbreiden en eigenen zich een steeds grotere plaats in de wereldwijde voedingsmiddelen- en drankenindustrie toe. De afgelopen vijf jaar hebben bijvoorbeeld de drie grootste Japanse bierbrouwers 26 miljard dollar in het buitenland uitgegeven. Dat biedt kansen en risico’s.

Snel veranderend consumentengedrag

De vraag naar voedsel en dranken veranderde nog nooit zo snel als nu en zal de industrie zo goed als zeker voorgoed veranderen. Als gevolg van de economische crisis maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen zoals het stijgend aantal gevallen van obesitas. Een goed voorbeeld is de historische daling van de melkverkoop in Amerika met 4 procent in 2012, wat laat zien hoe snel situaties kunnen veranderen.

De grote spelers in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie namen al ingrijpende maatregelen om de crisis te overleven.