Diversiteit maakt het moeilijk om de hele metaalsector over één kam te scheren. Er zijn flink wat bedrijven die profiteren van de aantrekkende afzetmarkten van de bouw, machinebouw en automotive. Kijken we specifiek naar de metaalbewerking, dan zien we een ander beeld: voor het 3e kwartaal op rij stijgt in die hoek het aantal faillissementen. Dat blijkt uit het sectorrapport Metaal van Euler Hermes over het 2e kwartaal.

Metaalbewerkers hebben veel last van de sterk schommelende metaalprijzen. De liquiditeitspositie en winstgevendheid van veel metaalbedrijven is zwak, mede door de scherpe concurrentie.

Samenwerking

Euler Hermes in de rapportage: “Metaalbedrijven die binnen de keten de samenwerking zoeken met collega’s en kritisch naar hun verdienmodel kijken, hebben een pré bij hun eind-afnemers. Strategisch toeleverancier worden, meedenken, het inpassen van alternatieve materialen en legeringen en ontwikkelcapaciteit kunnen aanleveren zijn de uitdagingen op de middellange termijn.”

Solide groei totale industrie

De Metaalunie gaf eind vorig jaar al aan dat het herstel in de metaalsector tanende was en voorspelde nul groei voor het begin van 2016. Daarmee lijkt de sector wat uit de pas te lopen binnen de totale Nederlandse industrie. Die liet dit voorjaar een solide volumegroei zien. In vergelijking met grote economieën zoals de VS, de BRIC-landen en Japan, doet Europa het nog heel behoorlijk, waarbij Nederland tot de uitblinkers behoort. Delen van de metaalsector hebben moeite om hierbij aan te haken.

Als ‘sterktes’ voor de metaalsector noemt Euler Hermes in de kwartaalrapportage:
-    Veel diversiteit
-    Kansen door internationalisering, herpositionering van afnemers en specialisatie (bijv. 3D-printing)
-    Aantrekkende afzetmarkten machine, bouw en automotive
-    Onderscheidend vermogen door maatwerk

‘Zwaktes’ zijn:
-    Volatiliteit in metaalprijzen
-    Overcapaciteit / concurrentie
-    Zwakke winstgevendheid en liquiditeit
-    Investeringen in ketenintegratie lastig bij kleinschaligheid
-    Toenemend gebruik van alternatieve materialen en technieken (bijv. 3D-printing).