1.140 miljard aan nieuwe euro’s. De geldverruiming door de Europese Centrale Bank (ECB) heeft verstrekkende gevolgen voor mkb’ers en exporteurs bijvoorbeeld. Een kort overzicht.

Gevolg 1: geld lenen wordt goedkoper

De ECB koopt staatsobligaties op van banken. Dat betekent dat banken over meer geld beschikken en gemakkelijker geld uitlenen. En de rente daalt. Een lagere rente maakt geld lenen minder duur.

Gevolg 2: bedrijven investeren meer

Een lagere rente betekent dat bedrijven goedkoper aan geld komen. Investeringen stellen zij niet langer uit. Daarnaast investeren zij meer in werknemers in de vorm van onder meer hogere lonen.

Gevolg 3: export stijgt

De euro wordt minder waard. Nederlandse producten worden goedkoper voor niet-EU-landen, waardoor de export toeneemt.

Gevolg 4: koopkracht stijgt

Een stijgende export betekent een toenemende vraag naar Nederlandse goederen en diensten. Gevolg is dat de werkgelegenheid toeneemt. Bedrijven betalen hogere salarissen om zo personeel aan te trekken en aan zich te binden. Consumenten hebben meer te besteden, wat wordt versterkt doordat zij goedkoper kunnen lenen. De koopkracht van consumenten stijgt daardoor. Een toenemende vraag naar goederen en diensten leidt tot een stijgende inflatie.