Euler Hermes verwacht dat de wereldwijde insolventiegraad in 2019 blijft stijgen (+ 6% na + 10% in 2018). We verwachten dat 2 van de 3 landen te maken krijgen met een toename van het aantal faillissementen.

Dit blijkt uit de Global Economic Outlook die onze researchafdeling recent publiceerde. In dit rapport staan tal van risico’s opgesomd die de economische groei bedreigen maar desondanks blijven onze onderzoekers gematigd optimistisch. Ondanks allerlei recessietriggers wordt slechts een beperkte terugval van de wereldwijde economische groei voorzien. Was de groei dit jaar 3,1%. De komende jaren zal die slechts met 0,1% afnemen. De VS, China en de Eurozone blijven de belangrijkste motoren.

Monetaire krapte

Voor Europa zijn de Brexit en politieke instabiliteit belangrijke risicofactoren. De opkomst van extreem rechts kan ruis veroorzaken en procedures en beslissingen vertragen. Ook voorziet onze researchafdeling toenemende financiële krapte, onder meer door de normalisering van het monetaire beleid van de ECB. Banken zullen toenemend risicomijdend gedrag vertonen en de volatiliteit op de financiële markten zal toenemen.

Stabiel op lager niveau

Voor de eurozone wordt voor 2019 een economische groei voorzien van +1.6%  en in 2020 +1 ,4%. Viel Duitsland dit jaar ten opzichte van 2017 terug van +2,5% naar +1.6%. Voor volgend jaar wordt een groei van 1,7% voorzien en in 2020 +1,6%