Kredietcheck zakelijke klanten

Hoe goed ken jij de financiële situatie van jouw klanten? Voer een kredietcheck uit.

Wat is een kredietcheck?

Met een kredietcheck beoordeel je de kredietwaardigheid van een bedrijf. Deze kredietcheck verkleint het risico dat een klant jouw facturen niet betaalt. Vooral voor bedrijven die pas na levering de factuur sturen is dit een waardevolle tool voor goed debiteurenbeheer.

Een gesprek met een potentiele afnemer kan heel goed verlopen, maar ga je af op die betrouwbare blik van de persoon tegenover je? Met wie en wat voor een organisatie ga je eigenlijk in zee? En is de persoon met wie je aan tafel zit wel tekenbevoegd? Het is zonde van al jouw inspanningen als achteraf blijkt dat jouw klant niet kredietwaardig is. Een kredietcheck kan dan uitkomst bieden.

 

Hoe komt een kredietcheck tot stand?

Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. Er zijn een aantal factoren die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen:

  1. De solvabiliteit van het bedrijf
    Deze ratio geeft aan of een bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het totale vermogen schuld is en welk deel eigen vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe beter de solvabiliteitsratio van het bedrijf is en dus ook hoe beter de kredietwaardigheid.
  2. De liquiditeit.
    Een tweede belangrijke pijler is om te kijken of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel leveranciers die betaald moeten worden met een lange betaaltermijn, of zijn er bijna geen liquide middelen? Dan kan de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar komen. Als één van de leveranciers zijn of haar vorderingen gaat opeisen, dan kan het bedrijf daar niet aan voldoen. Dit heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van een bedrijf. 
  3. De omzet en winstgevendheid.
    Ook deze gegevens neem je mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe meer winst een bedrijf maakt, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.

Waarom een kredietcheck doen?

Met een kredietcheck van een bedrijf op zak maak je een zorgvuldige afweging om wel of niet met bepaalde partijen in zee te gaan. Met andere woorden: Voldoet de financiële situatie van jouw klant aan het gewenste niveau? Kan deze afnemer nu en in de toekomst aan zijn financiële verplichtingen voldoen? Welke betaalafspraken maak je met deze klant? Cruciale besluiten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf winstgevend is en blijft!

Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij veel kennis in huis over de oorzaken en gevolgen van schade door wanbetaling. Onze risicoanalisten staan voor jou opgesteld om het risico van non-betaling door bedrijven in een bepaald land of in een bepaalde sector te beoordelen. Onze methodologie bestaat uit het analyseren van honderden economische indicatoren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op die manier begrijpen wij de economische, politieke, zakelijke omgeving, commerciële en financieringsrisico's het best. Dit resulteert in een kredietcheck of ook wel kredietlimiet of grade genoemd.

Benieuwd hoe onze kennis je kan helpen?
 

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft.
 
Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op. Bekijk onze video en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen helpen.