Zakelijke financiering nodig?

Je wilt groeien. Hiervoor heb je krediet nodig van de bank. Maar om goedkeuring te krijgen vraagt de bank om zekerheden. In dit artikel leggen we je uit hoe goed debiteurenbeheer en een kredietverzekering kunnen helpen jouw financiering bij de bank rond te krijgen.

Jouw bedrijf draait lekker. Je wilt groeien. Daarvoor klop je aan bij de bank. Voordat je een krediet krijgt wil de bank eerst weten hoe gezond je bedrijf is. Jij laat trots de jaarcijfers zien. Beginnen ze moeilijk te doen over de post ‘openstaande debiteuren’ die een flink deel van je bezittingen vormt. Zou je met een kredietverzekering werken, dan zou de bank juist de duim omhoog doen.

Een opdracht is pas zeker als die is betaald. Zo zien banken dat. Die hebben te vaak meegemaakt dat een mooi bedrijf waar flink krediet aan is verleend, toch kopje onder ging. Vaak lag de oorzaak buiten het bedrijf zelf. Klanten die te laat of niet betalen. Wanbetaling is de grootste bedreiging voor een gemiddeld MKB-bedrijf. Een factuur versturen is mooi, maar het geld dat daadwerkelijk binnenkomt is nog mooier.

De corona-crisis heeft het betaalgedrag geen goed gedaan. Een kwart van de MKB-ondernemers zegt moeite te hebben om hun facturen tijdig te betalen. Eenzelfde percentage zegt problemen te hebben met het innen van facturen. Volgens het Financieele Dagblad heeft de helft van de MKB’ers de grootste moeite om de cashflow op orde te krijgen. Met het wegvallen van steunmaatregelen en het opheffen van betalingsuitstel zal het betaalgedrag er niet beter op worden. Het voorkomen van een kastekort is komende tijd dé uitdaging voor elke MKB’er.

Banken kennen het klappen van de zweep. Wat jij op je balans van je bedrijf als ‘activa’ (bezittingen) opvoert, wordt door de bank met een eigen bril bekeken. Ze hanteren eigen regels om de waarde te bepalen. Voor jouw machines, je bedrijfspand en ook voor je ‘openstaande vorderingen’.

Voorkom kastekorten in onderhandeling voor financiering bank

In 2021 zijn 1.536 bedrijven failliet verklaard. Dat is 43 procent minder dan in 2020. Ook in 2021 hadden veel bedrijven het moeilijk door de coronacrisis, maar het aantal faillissementen lag bijna op het laagste niveau sinds de start van de statistiek in 1981. Als ondernemer moet je je hier niet op verkijken. Veel bedrijven zijn door de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en andere steunpakketten overeind gehouden. Vooral het tijdelijke uitstel van belastingen is hierbij cruciaal. Op het moment dat de belastingen weer betaald moeten worden, is de verwachting dat veel bedrijven alsnog in financiële problemen raken.

Voor ondernemers zoals jij moet dit een alarmbel zijn. Let extra goed op bij het inschatten van risico’s. Kijk goed met wie je zakendoet, check de kredietwaardigheid  van klanten prospects. Niet alle sectoren zijn even hard geraakt. Ongeveer een derde van alle bedrijven heeft helemaal geen last van de coronacrisis. Daarnaast heeft een derde min of meer gewoon door kunnen werken. En een derde deel is echt heel hard geraakt.

Het sturen op voldoende kasgeld is belangrijker dan ooit. Werk bij voorkeur met sterke, stabiele klanten. Het kan een idee zijn om extra korting te geven als klanten snel betalen. Het slechtste zou zijn als ondernemers massaal zouden besluiten om zelf hun facturen later te gaan betalen. Zo ontstaat een sneeuwbaleffect dat binnen het bedrijfsleven veel schade kan aanrichten. Veel beter is om in gesprek te gaan en te blijven met je klanten en leveranciers. Transparantie bieden zodat je over en weer van elkaar weet hoe de vlag er bij hangt.

Een belangrijk pluspunt dat onze kredietverzekering biedt is de inzichten die je krijgt over de financiële gezonheid van jouw klanten. Voordat je een order aanneemt kun je via jouw eigen online dashboard vlot checken of het betreffende bedrijf gezond is of misschien wel in moeilijk vaarwater zit.

Met een kredietverzekering krijg je ook beter inzicht in de kwaliteit van je debiteurenportefeuille. Wie zijn je klanten? Waar zitten de risico’s? Met een debiteurenscan wordt je portfolio overzichtelijk in kaart gebracht:

 1. Wat is de risicocategorie van elke debiteur en hoe is het gesteld met gemiddeld debiteuren –risico?
 2. Wat zijn de concentraties in mijn portefeuille op:
  a. Bepaalde ondernemingen?
  b. Sectoren?
  c. Landen/ regio’s?

Wij monitoren deze en nog een hele reeks andere risico’s. Dat gebeurt continu. Die informatie wordt vertaald in limieten die op bestaande en nieuwe klanten worden afgegeven. Met een kredietverzekering kun je veilig nieuwe markten en nieuwe klanten aanboren. Je verliest geen tijd omdat je zelf moet uitzoeken of een (nieuwe) klant wel kredietwaardig is.  

 • Minder kredietrisico: met een kredietverzekering bescherm je jouw bedrijf voor een mogelijk faillissement door liquiditeitsproblemen. Voor de bank is dat een belangrijke zekerheid.
 • Een hogere waardering van jouw debiteuren: de bank beoordeelt je klantvorderingen hoger in waarde als je ook een kredietverzekering hebt afgesloten.
 • De bank kan jouw bedrijf beter inschatten: door alle informatie die wij verstrekken is een betere permanente monitoring van het globale kredietrisico op jou als klant mogelijk. Zo kan de bank de gezonde groei van jouw onderneming beter volgen.

Zoals eerder gezegd bekijkt de bank jouw ‘openstaande debiteuren’ vanuit een eigen bril. Met een kredietverzekering is er direct veel meer zekerheid dat de vorderingen daadwerkelijk geld opleveren. Dat is een belangrijk pluspunt dat de bank meeweegt bij de beoordeling van jouw kredietaanvraag.  

 • Snellere betaling:  je klanten betalen gemiddeld 5 dagen sneller als ze weten dat hun factuur kredietverzekerd is. Bedrijven hebben er belang bij dat zij door kredietverzekeraars gezien worden als ‘gezond risico’. Dan kunnen ze namelijk (bij jou en anderen) op krediet blijven kopen. Zijn er negatieve betalingservaringen dan wordt de kredietscore (mogelijk) bijgesteld.
 • Internationaal netwerk: wij werken wereldwijd en helpen je bij het verkennen van nieuwe commerciële mogelijkheden in andere landen en sectoren. Wij hebben vestigingen overal in de wereld. Wij kennen de lokale handelsgewoonten. Ook kunnen we je marktinformatie geven.
 • Vergoeding van onbetaalde facturen: de kern is natuurlijk dat je met een kredietverzekering zeker bent van je geld. Blijft een factuur onbetaald dan neemt de kredietverzekeraar de incasso over en word jij betaald.
   
Informatie over de financiele situatie van jouw klanten
Je krijgt toegang tot onze database met informatie over de financiële situatie van jouw klanten. Zo beslis jij verantwoord met welke klanten je zakendoet, ook in het buitenland.
Kies de juiste klanten en markten om zaken te doen
Betaalt een klant niet, dan gaat onze incasso-afdeling voor je aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Je maakt gebruik van ons incassonetwerk in meer dan 50 landen.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
De kans op wanbetaling neemt toe naarmate jouw klant verder in het buitenland zit. Betaalt een klant niet? Dan krijg jij via onze kredietverzekering toch jouw geld.

Neem contact met ons op voor meer informatie

 Heb je een financiering nodig, dan ziet jouw bank onze kredietverzekering  als extra zekerheid. Deze verzekering geeft namelijk betalingszekerheid, zowel voor binnenlandse als buitenlandse klanten. Wil jij weten hoe dit werkt voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijlbijvende (online) afspraak.