Geen enkel bedrijf is immuun voor risico's. Risico's komen van vele kanten en soms sneller dan we verwachten. Vroeger had een financiële crisis een langere aanloop. Tegenwoordig komen financiële crisissen met hoge snelheid op ons af. Het is belangrijk om te zorgen voor nauwgezet financieel management als basis voor een welvarende toekomst. Hier leggen we uit wat het belang is van een regelmatige monitoring van je financiële resultaten.

Het is van alle tijden: risico's in verband met betalingsachterstanden en faillissement van klanten. De gevolgen hiervan voor de cashflow leiden ertoe dat je prioriteiten moet verleggen, soms simpelweg om te overleven.

En dat kan leiden tot een domino-effect op het gebied van solventie. Dit begint wanneer een insolvent bedrijf zijn verplichtingen aan zijn handelspartners niet kan nakomen, waardoor die met onbetaalde facturen blijven zitten. Dat heeft weer betalingsachterstanden voor hun leveranciers tot gevolg en dit verspreidt zich verder in de toeleveringsketen.

Het verzamelen van relevante bedrijfsgegevens is teamwork. Daarom is het erg belangrijk om jouw team bij dit proces te betrekken:

  1. Zorg dat je regelmatig rapportages van je teams ontvangt, niet alleen van operationele afdelingen, maar ook van verkoop en marketing.
  2. Sla de gegevens centraal op in één enkel bestand en zorg dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn via een digitaal dashboard.
  3. Analyseer deze gegevens om resultaten uit het verleden te meten en voorspellingen te doen voor de toekomst.
De cashflow moet dagelijks gecontroleerd worden, het helpt je bij het beheer van je uitgaven. Ons advies is om je resultaten maandelijks te evalueren en doelen voor de nabije toekomst aan te passen. Evalueer elk kwartaal de seizoensgebonden resultaten en doe een jaarlijkse evaluatie om te begrijpen wat er is veranderd sinds je de jaardoelstellingen hebt vastgelegd, en waarom.
Er zijn enkele belangrijke financiële KPI's die je op regelmatige basis zou moeten bekijken om de financiële resultaten van je bedrijf te monitoren. We zetten deze voor je op een rijtje in een overzichtelijke infographic.

Bescherm jouw financiële resultaten

Een kredietverzekering beschermt je onderneming tegen de risico's van betalingsverzuim en insolventie van je klanten
Wij monitoren de financiële situatie van jouw klanten en prospects. Deze informatie delen we met jou.
Betaalt een klant niet? Dan gaat ons incassoteam voor je aan de slag om jouw achterstallige facturen te innen.
Lukt het ook ons niet om jouw onbetaalde facturen te innen, dan compenseren we jou voor de geleden schade.