happy woman

Allianz Trade стартира нов пакет от услуги Allianz Trade pay, насочен към обслужването на B2B електронна търговия

  • Allianz Trade pay е решение за разплащания с набор от услуги, насочени към B2B дейностите в полето на електронната търговия. Сред тях са застраховка на търговски кредити, модул за защита от измами, дигитални решения за онлайн търговия и възможности за бързо финансиране в партньорство с финансова институция.
  • Allianz Trade pay предлага лесно използване, сигурност, гъвкавост и конкурентоспособност на участниците в екосистемата за е-търговия чрез разбираеми и удобни за приложение продукти.

През последните години подпомагането на бързо развиващата се B2B електронна търговия е неделима част от стратегията на Allianz Trade. След разработването на уникална и пионерска кредитна застраховка за електронна търговия, както и създаването на множество партньорства с участници в сектора на електронната търговия и водещи финансови институции, глобалният лидер в застраховането на търговски кредити предприема следваща значеща стъпка в развитието си. Днес Allianz Trade представя официално Allianz Trade pay - платежно решение с набор от услуги, посветени на B2B електронната търговия. То включва не само възможност за незабавно финансиране чрез нашите партньори, но също дигитални решения за онбординг на купувачите, управление на риска от онлайн измами и застраховка на търговски кредити.

Със своята кредитна застраховка за електронна търговия Allianz Trade предлага покритие в реално време срещу рискове от лоши вземания на B2B платформи за онлайн пазаруване, BNPL доставчици и е-търговци. Allianz Trade фокусира усилията, за да отговори на новите реалности и да поддържа по-ефективно B2B екосистемата, като адаптира своето предложение към увеличените търговски потоци в електронната търговия.

Затова Allianz Trade стартира Allianz Trade pay с богат набор от решения, предназначени за всички участници в електронната търговия - от застраховка на търговски кредити до моментално финансиране и управление на KYB процеси. Така Allianz Trade pay събира ведно вече съществуващи инструменти заедно с напълно нови услуги.

Сред вече съществуващите решения, които Allianz Trade pay предлага са:

  •  Застраховка на търговски кредити в електронната търговия: това решение осигурява онлайн реакция при сделки с клиенти в реално време, позволявайки на B2B електронните търговци да предоставят условия за плащане на своите клиенти, като същевременно са защитени от риска от лоши вземания.
  • An instant financing solution for domestic operations: Allianz Trade’s B2B BNPL partners provide the full BNPL value chain up to the payment immediately powered by Allianz Trade API connection. When a buyer purchases online, the e-merchant receives immediate payment for the purchase, while the BNPL provider will chase the payment of the buyer. In case of a buyer’s’ inability to pay, Allianz Trade provides the insurance cover to the BNPL partner.
  • Решение за незабавно финансиране за операции на вътрешните пазари: B2B BNPL партньорите на Allianz Trade могат да осигурят пълната BNPL стойност за незабавно плащане. Когато купувач прави онлайн поръчка, електронният търговец получава незабавно плащане за покупката, докато доставчикът на BNPL ще търси разплащане от купувача. В случай на неспособност на купувачът да плати, Allianz Trade предоставя застрахователното покритие на BNPL партньора.
  • An instant financing solution for multinational operations: Allianz Trade’s multi-country and multi-currency instant financing solution for multinationals works in a similar way as the domestic option, but also involves a financial partner, paying the e-merchant for online transactions in real-time.
  • Решение за незабавно финансиране за операции на международните пазари: Решението за незабавно финансиране на Allianz Trade за мултинационални компании, опериращи на интернационално ниво с операции в различни  валути, работи по сходен начин с това за вътрешните пазари.  То обаче включва финансов партньор, който поема плащането към електронния търговец за онлайн транзакции в реално време.

В допълнение Allianz Trade pay предлага и някои иновативни решения, сред които:

  • Решение за включване на нов купувач: тази услуга представлява модул за „търсене на фирма“ при извършване на поръчка. Той подпомага електронните търговци в техния KYB1 процес, като проверява самоличността на купувача чрез достъпните банкови технологии и също така със задълбочено проучване в мащабната база данни на Allianz Trade, която съдържа финансова, търговска и стратегическа информация за +83 милиона компании от целия свят.
  • Застраховка, покриваща рискове от измама: тази услуга предоставя на електронните търговци повече сигурност, като защитава бизнеса им срещу финансови загуби, причинени от кражба на самоличност от измамници, представящи се за легитимни компании.
  • Лесно свързване за компании, използващи CMS софтуер: всички описани по-горе решения са лесни за настройка. За да се възползват от тях, компаниите, използващи CMS, ще трябва просто да добавят плъгин към изходния код на своята B2B платформа за електронна търговия, позволявайки на решението да бъде активно.

С Allianz Trade pay сега покриваме цялата B2B верига на стойността в полето на електронната търговия - от KYB до разплащанията, и отговаряме на нуждите на цялата екосистема, от електронни търговци до BNPL участници на пазара, банки и платформи за онлайн търговия. Вие сте традиционен търговец на дребно, който иска да развие бизнеса си сигурно? Вие сте онлайн платформа за търговия с планове да подсили своя KYB процес? Или пък желаете да добавите нова опция за отложено плащане? Ние имаме решение. Силата на Allianz Trade pay се крие в предоставянето на допълнителни услуги с безпроблемна интеграция. Allianz Trade pay се използва лесно и носи сигурност, гъвкавост и конкурентоспособност на B2B пазара на електронна търговия”, заявява Франсоа Буртин, глобален ръководител на електронната търговия в Allianz Trade.

„Вълнуваме се от старта на Allianz Trade pay и сме убедени, че така ще подпомогнем B2B пазара на електронна търговия да расте още по-бързо. Търговските модели се трансформират и като световен лидер в застраховането на търговски кредити, ние трябва да поведем промяната в нашата индустрия. Потенциалът на Allianz Trade pay е всеобхватен и ние се стремим да го разширяваме стъпка по стъпка. Ще продължим да разработваме по-иновативни услуги и функционалности, като например динамични и консолидирани изгледи, различни функционалности за управление и автоматизирани сигнали. B2B електронната търговия непрекъснато се разраства и ние ще бъдем там, за да улесним този ключов преход в начина, по който компаниите оперират на пазара.“, заключва Анил Бери, член на Управителния съвет, отговарящ за продажби, дистрибуция, електронна търговия и маркетинг.