Corporate Advantage

Защитете и развивайте бизнеса си.  
Бъдете уверени в бизнеса си и уверени, че ще получите вземанията си.

Corporate Advantage е застрахователна полица, която покрива вземанията по търговски кредити както на вътрешния, така и на външния пазар. Това е защита срещу неплащането от страна на клиенти на техните търговски задължения поради несъстоятелност или при неплащане в рамките на договорения срок.

Полицата е с оптимизирана структура и предлага избор на повече от 80 опции и проста формулировка, което ускорява намирането на информация. Тя е най-полезна за средни и големи компании, които се нуждаят от адаптирано решение за бизнеса си, за сектора си и за амбициите си за растеж. 

1. Проверка на състоянието на клиента: Кредитоспособността и финансовата стабилност на Вашето клиентско портфолио се проверяват в нашата база данни от 40 милиона предприятия.
2. Изчисляване на кредитния лимит: Внимателно изчислените лимити напътстват решенията Ви за това какъв риск да поемете в процеса на управление на отношенията с клиентите. 

3. Както обикновено: Търгувате със съществуващите си клиенти до стойността на лимита, което Ви дава контрол върху клиентското портфолио.
4. Актуализиране на търговските лимити: Автоматичните актуализации дават нови идеи за управлението на отношенията с клиентите и готовността за поемане на кредитен риск.
5. Информация в реално време: Използвайки нашата онлайн платформа - EOLIS, само с един клик винаги имате достъп и управлявате полицата си и получавате актуализации в реално време за решенията във връзка с покритието.
6. Предявяване на претенция: Ако даден клиент не Ви плати, Вие ни давате подробна информация, а ние Ви обезщетяваме до размера на застрахователната сума за клиентите, покрити от Вашата полица, ако вземането не може да бъде събрано.
Проста структура и формулировка на полицата; всеки аспект е ясно обособен в отделен раздел, за да можете бързо да намирате нужната Ви информация.
Търгувате в чужбина? В страната? С трети страни? Corporate Advantage предлага избор от над 80 опции, което гарантира, че ще Ви предоставим персонализирано решение, което Ви позволява безопасно да търгувате в страната и  чужбина.
Проектирана да оптимизира всяка стъпка от управлението на кредитната застраховка. Специално внимание е обърнато на управляемостта, за да се намали времето, изразходвано за администрирането ѝ.
Като директор или мениджър на средно голяма компания, сте изправени пред предизвикателството да управлявате кредитите за настоящите и новите клиенти. Разбирате ползата от инструментите за вземане на решения, които намаляват риска от неплащане, когато целите растеж. Corporate Advantage Ви дава подкрепата на Allianz Trade - един от основните лидери в кредитното застраховане, гаранциите за изпълнение и покритието срещу измами. Ние предлагаме гама от услуги, предвидени да посрещат нуждите на малките и средни фирми, а също така работим в тясно сътрудничество с мултинационални компании. Работата с нас Ви дава достъп до информация в реално време, която следи Вашите настоящи и потенциални клиенти. С нашата подкрепа можете да се съсредоточите върху това уверено да развивате бизнеса си.