Luottoluokituksen

Luotolla myynti – mitä etua siitä on?

Toimittajana voit tarjota asiakkaillesi käteismaksun sijaan luottoa, mutta mikä luottoratkaisu on kaikkein hyödyllisin? Lue lisää tästä artikkelista.

Lasku on yksi yleisimmistä maksutavoista – eikä syyttä. Se voi nimittäin olla asiakkaalle hyödyllinen ratkaisu sekä korkojen että maksuvalmiuden kannalta. Näin ollen maksuaikaa tarjoava yritys on asiakkaan silmissä houkuttelevampi.

Tässä artikkelissa esittelemme laskulla myymisen pääpiirteet, edut ja riskit. Saat myös tietoa kansainvälisistä maksuajoista sekä analyysimme toimitusluottojen riskeistä koronaviruspandemian aikana ja sen jälkeen.

Laskulla myymisen periaate on, että toimittaja myöntää asiakkaalle luottoa, jolloin asiakas ottaa toimittajalta lyhytaikaisen lainan. Yleensä luoton maksuaika on enintään 30 päivää, mutta tietyillä aloilla se voidaan venyttää jopa 12 kuukauteen.

Haluatko tietää, miten voit turvallisesti myydä luotolla?

Mitä luotolla myyminen on?

Jos et ole aivan varma siitä, mitä luotolla myyminen pitää sisällään, jatka lukemista. Lasku on toimittajan ja asiakkaan välinen maksuehto, jonka yksityiskohdat voivat vaihdella. Laskulla myyminen tunnetaan myös nimellä luottokauppa tai yksinkertaisesti luotolla myyminen/ostaminen. Tällöin toimittaja lähettää asiakkaalle laskun toimituksen yhteydessä. Tietyillä aloilla ja tietyissä maissa luotto on täysin normaali maksuehto, kun taas toisilla aloilla ja toisissa maissa se on pitkän yhteistyön tuloksena saatava etuoikeus.

Kolme yleisintä maksuehtoa ovat:

●    Käteismaksu
●    8 päivän netto
●    Kuluva kuukausi + 30 päivää

Käteismaksu on yleistä maksettaessa joko ennakkoon tai fyysisen toimituksen yhteydessä. Kaksi muuta ratkaisua ovat luotollista myyntiä, joilla on erilaiset riskiprofiilit.

Kyse on siis luottokaupasta, jos yritys esimerkiksi ostaa tuotteita tai palveluja maksuehdolla kuluva kuukausi + 30 päivää. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla eli velallisella on toimituspäivästä alkaen kuluvan kuukauden lisäksi 30 päivää aikaa maksaa tuote tai palvelu toimittajalle eli luotonantajalle.

Käytettäessä maksuehtoa, joka sisältää maininnan kuluvasta kuukaudesta, kaikki kyseisen kuukauden laskut kootaan yleensä yhdeksi laskuksi, jonka asiakas maksaa seuraavan kuukauden lopussa.

Toimittaja myöntää maksuajan yleensä ilman korkoa. Maksuajan päätyttyä asiakas maksaa koko laskusumman toimittajalle.

Laskun avulla yritys voi hankkia toimittajan tuotteita tai palveluita ilman, että yrityksellä on sillä hetkellä käteisvaroja niihin. Näin asiakas saa aikaa tuottaa ja myydä omia tuotteitaan ja palvelujaan voidakseen vuorostaan maksaa toimittajalle.

Mitä hyötyä laskulla myymisestä on?

Kuten oheisesta luettelosta käy ilmi, toimitusluotossa on paljon hyviä puolia. Siinä on kuitenkin myös negatiivisia puolia, joihin palaamme myöhemmin.

Laskun hyödyt toimittajalle:

●    Maksuaika tekee yrityksestäsi houkuttelevamman potentiaalisten asiakkaiden silmissä
●    Laskulla myyminen osoittaa luottamusta asiakasta kohtaan ja parantaa asiakassuhteita
●    Maksuajan tarjoaminen mahdollistaa suuremmat asiakkaat, jotka hyväksyvät ostoja ainoastaan luotolle
●    Maksuaika parantaa logistiikkaa molempien osapuolten osalta
●    Myöntämällä maksuaikaa voit koota tietyn ajanjakson laskut yhteen ja pienentää näin hallinto- ja siirtokuluja.

Mitkä ovat laskulla myymisen haittapuolet?

Myöntäessään luottoa toimittajayritys ottaa riskin, sillä sen saatavat ovat vaarassa siihen asti, kunnes lasku on maksettu. Asiakas voi kieltäytyä maksamasta, olla maksukyvytön tai mennä konkurssiin. Näin ollen luoton myöntäminen ei ole välttämättä toimittajalle taloudellista.

Ennen luoton myöntämistä toimittajan tuleekin varmistua asiakkaan luottokelpoisuudesta. Luottokelpoisuuden tarkistaminen paljastaa, onko luoton myöntäminen kyseiselle asiakkaalle perusteltua sekä kuinka paljon luottoa asiakkaalle voi myöntää.

Luottovakuutus poistaa riskit

Toimittajan ei myöskään tarvitse kantaa riskiä yksinään. Luottovakuutus varmistaa, että toimittaja saa maksun tuotteista tai palveluista, vaikka asiakas ei itse voisi maksaa tai menisi konkurssiin. Näin ollen luottovakuutuksen myötä poistuu myös epävarmuus siitä, kuinka paljon ja keille asiakkaille luottoa voidaan myöntää.

Toimitusluoton ja luottovakuutuksen avulla toimittaja voi siis tarjota asiakkaalleen houkuttelevan maksumuodon ilman valtavaa riskiä.

Täältä voit lukea lisätietoa siitä, miten arvioimme asiakkaiden luottokelpoisuutta

Vaihtoehto laskulla myymiselle

Laskun vaihtoehtona on käteismaksu. Tällöin asiakas maksaa täyden hinnan tuotteesta tai palvelusta jo ennen toimitusta eli ennakkomaksuna. Tämä on sinänsä myönteinen asia toimittajan kannalta. Maksun myöhästyminen voi kuitenkin viivästyttää toimitusta, mikä voi aiheuttaa toimittajalle aikataulullisia ja logistisia haasteita. Lisäksi käteismaksu aina toimituksen yhteydessä voi aiheuttaa toimittajalle lisämaksuja siirtokulujen muodossa, etenkin pidempiaikaisissa yhteistyösopimuksissa.

Asiakkaan kannalta käteismaksu yleensä tarkoittaa, että yritys joutuu turvautumaan yritysluottoon maksaakseen toimittajalle. Tästä asiakas maksaa luonnollisesti myös korkoa ja samalla yrityksen maksuvalmius pienenee.

Siksi maksuaikaa tarjoava toimittaja on asiakkaan kannalta houkuttelevampi yhteistyökumppani, sillä näin asiakas välttää korot ja säilyttää hyvän maksuvalmiuden.

Mikä on laskulla tavallinen maksuaika?

Allianz Trade valvoo ja vakuuttaa luottoja ympäri maailman. Siksi meillä on paljon tietoa siitä, miten luottokauppaa käydään eri maissa ja eri aloilla. Asiakkaana voit hyödyntää osaamistamme ja tarjota asiakkaillesi juuri oikeanlaista luottoa, joka lisää houkuttelevuuttasi markkinoilla.

Esimerkiksi vähittäiskaupan alalla keskimääräinen maksuaika vuonna 2018 oli 30 päivää. Alueelliset vaihtelut ovat kuitenkin suuria: Norjassa maksuaika oli vain 6 päivää, kun taas Italiassa se oli 62 päivää. Suomessa puolestaan keskimääräinen maksuaika oli 17 päivää.

Rakennusala on tunnettu pitkistä maksuajoistaan – alan kansainvälinen keskiarvo on 82 päivää. Norjalla on lyhimmät maksuajat tälläkin alalla (15 päivää), kun taas espanjalaiset viivyttelevät 113 päivää ennen laskujen maksamista. Suomessa rakennusalan maksuaika on keskimäärin 36 päivää.

Kiinan kauppakumppaneiden on syytä varautua pitkiin maksuaikoihin. Kiinalaisten maksuajat ovat maailman pisimpiä: kaikilla aloilla maksuaika on keskimäärin 92 päivää. Tämä on toki etu, jos tuot tavaraa Kiinasta, sillä ehdit sekä vastaanottaa että myydä tuotteet ennen niiden maksamista toimittajalle. Vastaavasti tämä kuitenkin tarkoittaa, että Kiinaan toimittavien tulee varautua pitkiin maksuaikoihin myös asiakkaiden puolelta. Vertailun vuoksi lyhin maksuaika kaikilla aloilla on Uudella-Seelannilla: vain 47 päivää. Suomessa kaikkien alojen maksuaikojen keskiarvo on 51 päivää.

Voit lukea lisää eri maiden maksuajoista täältä.

Miten Covid-19 vaikuttaa maksuaikaan?


Analyysimme osoittavat, että Covid-19-pandemia johtaa maksuaikojen pidentymiseen ja luo lisäpainetta maksuvalmiuteen. Maailmanlaajuisesti maksuajat pitenevät vuonna 2020 kahdella päivällä ja vuonna 2021 jälleen kahdella päivällä. Tämä ei ehkä kuulosta paljolta, mutta maksuajan kasvu on kaksinkertainen verrattuna finanssikriisin jälkeiseen kasvuun, ja sen myötä maksuajat ovat pisimmät 10 vuoteen.

Samaan aikaan, kun laskujen maksuajat pitenevät, myös varastointiajat pitenevät monien yritysten osalta. Tämä vaikuttaa yritysten maksuvalmiuteen ja johtaa yhteensä 140 miljardin dollarin eli 120 miljardin euron käteisvaratarpeeseen. Tämän verran maailman yritysten on siis löydettävä jo ennestään rajoitetuista käteisvaroistaan.

Käteisvaran tarve iskee vahvimmin kuljetuksen, non-food-vähittäiskaupan, tekstiilien ja autoteollisuuden aloille.

Lue lisää koronapandemian vaikutuksista maailmantalouteen

Kannattaako yrityksesi tarjota laskua maksutapana?

Laskulla myymisellä on selkeitä käytännön etuja ja taloudellisia hyötyjä niin asiakkaalle kuin toimittajallekin. Luoton tarjoaminen myös lisää yrityksen houkuttelevuutta asiakkaiden silmissä.

Luottoon liittyvistä riskeistä kannattaa luonnollisestikin olla tietoinen, mutta panostamalla järkevään luottovakuutukseen voit turvallisin mielin tarjota asiakkaillesi edullista maksuaikaa.