Rijkdom neemt in 2019 toe met bijna 10%

Nooit groeide de wereldwijde rijkdom zo hard deze eeuw als in 2019, zo becijferde onze researchafdeling. De bezittingen van particuliere huishoudens stegen wereldwijd met +9,7% in waarde. Dat is een waardevermeerdering van 192 biljoen euro. Dat is opmerkelijk omdat 2019 in het teken stond van sociale onrust, escalerende handelsconflicten en een industriële recessie.

Begin 2020 stortte corona de wereldeconomie in de diepste recessie van de afgelopen 100 jaar. Vaagt dit ook meteen de toegenomen rijkdom weg? Euler Hermes denkt van niet. Volgens onze schattingen hebben particuliere huishoudens hun verliezen van het eerste kwartaal kunnen goedmaken, met een lichte stijging van +1,5% (met dank aan het herstel van de aandelenbeurzen en de genereuze overheidssteun). Het is zeer waarschijnlijk dat de financiële activa van particuliere huishoudens in 2020 positief eindigen.

Rijken worden steeds rijker

Wie profiteren het meest? Dat zijn de rijkste regio’s ter wereld: Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Het vermogen van particulieren steeg hier met +11,9% in waarde. De rijkste groep mensen, 1% van de wereldbevolking, bezat in 2019 44% van de totale netto financiële activa. Dat is een stijging met drie procentpunten. De superrijken lijken inderdaad steeds verder weg te groeien van de rest van de samenleving.

Ook nam de welvaartskloof tussen rijke en arme landen verder toe. In 2000 waren de netto financiële activa per hoofd van de bevolking gemiddeld 87 keer hoger in de geïndustrialiseerde landen dan in de opkomende markten. In 2016 was dit gedaald tot 19 keer. Sindsdien stijgt het verschil weer, in 2019 naar 22 keer hoger.

Middenklasse krimpt

Opvallende omkering die de cijfers laten zien is dat in 2019 voor het eerst de omvang van de mondiale middenklasse is gedaald: van iets meer dan 1 miljard mensen in 2018 naar iets minder dan 800 miljoen mensen in 2019. Deze negatieve trend zou verder kunnen worden verergerd door Covid-19.

Dat neemt niet weg dat de opkomst van de middenklasse in opkomende landen nog steeds indrukwekkend is. Gecorrigeerd voor bevolkingsgroei groeide hier de mondiale middenklasse sinds de eeuwwisseling met bijna 50%.