AA1

LAAG RISICO voor bedrijven

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

 • Economisch risico

 • Ondernemingsklimaat risico

 • Politiek risico

 • Commercieel risico

 • Financieel risico

Nederland is een van de meest concurrerende economieën ter wereld. Handelsgeest zit Nederlanders in de genen. Ze zijn gewend om over de grens zaken te doen. Nederlandse ondernemers zijn gedreven, innovatief en durven risico's te nemen. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is sterk ontwikkeld en vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie.

Ook al is Nederland (net zoals België) maar een klein land, het heeft aanzienlijke impact op de wereldhandel. Het is een knooppunt van internationale handel. Veel goederen vinden via Nederland als logistieke hub hun weg naar het Europese achterland. De Rotterdamse haven speelt daarbij een spilfunctie. Net zoals Antwerpen hoort Rotterdam tot de grootst havens ter wereld.

Vergelijkbaar met België heeft Nederland een aantrekkelijke strategische ligging in het centrum van Europa met directe toegang tot belangrijke markten zoals Duitsland en Frankrijk (en natuurlijk ook België, een van de belangrijkste handelspartners). De hoogwaardige (transport)infrastructuur met uitstekende verbindingen via land, water en lucht maakt van Nederland een prima vestigingslocatie voor import- en exportbedrijven.  

Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld. Dit blijkt uit de hoge scores op de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum (WEF) op het gebied van innovatie. Nederland heeft een sterk innovatief ecosysteem met veel startups, scale-ups en onderzoeksinstituten. Dit maakt het een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven die willen innoveren en samenwerken met andere partijen. Ook zijn Nederlandse bedrijven sterk in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Ook zijn ze goed in het toepassen van nieuwe technologieën.

Internationale concerns gebruiken Nederland vaak om nieuwe goederen en diensten te introduceren. Het is een klein, compact land. De afstanden zijn beperkt en op digitaal gebied beschikt het land over de hoogste breedbandsnelheden van Europa (internetpenetratiegraad van meer dan 95%). Consumenten en klanten zijn direct binnen handbereik. Ook plukken consumenten en ondernemers de vruchten plukken van (vernieuwende) digitale diensten. Verder heeft Nederland een welvarende bevolking met een relatief hoog besteedbaar inkomen. Het zijn geschoolde en kritische consumenten. Dat kan bedrijven helpen bij verbeteren van producten en diensten.

Nederland is een voorloper op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het land heeft ambitieuze doelstellingen voor de vermindering van CO2-uitstoot en de overstap naar een circulaire economie. Nederlandse bedrijven zijn koplopers in het ontwikkelen van groene producten en diensten. 
Nederland heeft een kennisintensieve economie met een hoog niveau van scholing en onderzoek. Dit maakt het land aantrekkelijk voor hoogwaardige bedrijvigheid. 
duurzaamheid
 • Solide economische fundamenten. Ondanks terugval zijn de vooruitzichten goed voor Nederland
 • Nederland heeft een kennisintensieve economie met een hoog niveau van scholing en onderzoek
 • Koploper op het gebied van innovatie en verduurzaming
 • Belangrijk handelsknooppunt in Europa
 • Goed ontwikkelde infrastructuur
 • Politieke fragmentatie en lange onderhandelingen om tot coalities te komen
 • Huisvestigingscrisis: tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen
 • Krapte op de arbeidsmarkt
 • Stikstofproblematiek zit vooral bouwprojecten in de weg
 • Negatieve impact van Europese monetaire verkrapping op de financiële sectoren

De Nederlandse economie maakt net zoals de meeste andere EU-landen moeizame jaren door. Duitsland is de belangrijkste handelspartner en ook daar stokt de motor. Het is dan ook niet gek dat de Nederlandse export in 2023 gedaald. De daling is vooral te wijten aan:

 • De afzwakkende wereldeconomie: de wereldeconomie groeit in 2023 minder hard dan in 2022, wat de vraag naar Nederlandse producten en diensten verminderde.
 • Hoewel de inflatie daalt maakten prijsverhogingen Nederlandse producten en diensten duurder voor buitenlandse kopers.
 • De oorlog in Oekraïne: De oorlog in Oekraïne leidt tot verstoringen van de internationale handelsketens. Dar raakt Nederland als exportland. 

Belangrijkste export/import landen

(% van totaal)

Export Positie Import
Duitsland 24,6%
1
13,7% Duitsland
België 12,9%
2
13,5% China
Frankrijk 8,8%
3
8,9% België
Verenigd Koninkrijk 4,9%
4
8,4% Verenigde Staten
Italië 5.1%
5
4.9% Verenigd Koninkrijk
 1. Olie en olie-gerelateerde producten
 2. Farmaceutische producten
 3. Telecommunicatie
 4. Specialistische machines
 5. Elektrische apparaten 
 1. Olie en olie-gerelateerde producten
 2. Telecommunicatie
 3. Elektrische apparaten
 4. Kantoorapparaten en data processing
 5. Farmaceutische producten 

Bij onderhandelingen komen Nederlanders graag snel ter zake. Terwijl het in veel andere culturen gebruikelijk is om elkaar eerst goed te leren kennen. Nederlanders worden daarom vaak als direct en bot ervaren. Waar veel landen vertrouwd zijn met een duidelijke (strikte) hiërarchie, hechten Nederlanders daar veel minder aan. Ondernemen draait om dingen voor elkaar krijgen. Elk idee (van iedereen) is welkom. Nederland kent een consensuscultuur waarin je doelen bereikt door overleg.

Vertrouwen speelt een belangrijke rol bij het zakendoen van Nederlandse ondernemers. Ze zien graag ‘wat voor vlees ze in de kuip’ hebben. Ze willen de businesspartner ontmoeten en in de ogen kunnen kijken. De manier van onderhandelen is duidelijk anders dan in veel andere landen. Dat gebeurt namelijk op topsnelheid. Snel beslissingen nemen, geen tijd verspelen, geen oponthoud. Afspraken met Nederlanders zijn vaak strikt aan tijd gebonden. Een paar minuten social talk waarna de koe vrijwel direct bij de horens wordt gepakt.

Als je in Nederland zaken wilt doen biedt het land volop mogelijkheden. Je moet bij het nemen van beslissingen wel rekening houden met tal van specificaties. Welke voorwaarden hanteer je bij de afspraken die je maakt? Wat is de betaalmoraal? Je hebt gedegen inzicht nodig in markten, klanten en de lokale economische ontwikkelingen. En precies op dat gebied kunnen wij je helpen.

Met ruim 100 jaar internationale expertise helpen wij je om jouw business verder te ontwikkelen. Wij richten ons specifiek op bedrijven die hun bedrijf financiële stabiliteit willen geven of veilig willen groeien. Onze unieke kennis van de lokale markt danken wij aan onze uitgebreide database met financiële gegevens en expertise van onze analisten. Met onze kantoren en collega’s in Nederland, profiteer je van onze expertise om jouw business in Nederland veilig te ontwikkelen.