Wat is Cashflow en Cashflow Management?

Cashflow: wat is dat eigenlijk? En hoe zorg ik ervoor dat ik er grip op houd binnen mijn bedrijf? Lees hier alles over in dit blogartikel of download onze handige tips.

CASHFLOW: zelfstandig naamwoord
Aanduiding voor de in- en uitstromende gelden van een bedrijf. Een ander woord voor Casfhlow is Kasstroom. Het is het verschil tussen de werkelijke ontvangsten (bijv. door verkoop) en uitgaven (rekeningen, salarissen etc).

Cashflow geeft dus jouw hoeveelheid liquide middelen aan. Casfhlow is niet hetzelfde als winst. Winst is namelijk het bedrag dat overblijft nadat alle kosten voor het ontwikkelen en leveren van een product of dienst zijn verrekend. Jouw cashflow is een goede kpi om jouw financiële positie te bepalen. Ook banken en andere financierders bestuderen de ontwikkeling van jouw cashflow, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een financiering. Het is daarom belangrijk jouw cashflow goed in de gaten te houden. In dit artikel leggen we je uit hoe je grip houdt op jouw cashflow.

Voldoende cash was altijd al belangrijk voor veel bedrijven. Dat belang wordt alleen maar groter omdat de risico’s steeds verder toenemen. Meer dan ooit is het zaak de groei van jouw bedrijf te beschermen met goed cashflowmanagement.

Cashflow is een belangrijke kpi om jouw financiële positie te monitoren. Dit geeft aan of jij aan jouw financiële verplichtingen kunt blijven voldoen. Denk hierbij aan het betalen van jouw leveranciers en het loon van jouw werknemers. Gaat er meer geld jouw bedrijf uit, dan dat er binnekomt? Dan spreken we van een negatieve cashflow. En dit kan dus vervelende gevolgen hebben.

Benieuwd hoe jij jouw negatieve casfhlow kunt verbeteren? Bekijk onze infographic met daarin 10 zaken die jouw bedrijf snel euro's opleveren.

Mensen die cashflow berekenen

Netto cashflow berekenen

Om jouw cashflow te berekenen, zet je twee bedragen naast elkaar: het geld dat gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld de afgelopen drie maanden) bij jouw bedrijf binnenkomt en het geld dat je uitgeeft. De formule om je netto cashflow te berekenen is: inkomende geldstroom – uitgaande geldstroom = netto cashflow.

De inkomende geldstroom bestaat uit je inkomsten zoals betaalde facturen, terwijl de uitgaande geldstroom bestaat uit je bedrijfsverplichtingen (kosten zoals leverancierskredieten, rentelasten, verschuldigde belasting of te betalen lonen/salarissen).

Zolang het eerste bedrag hoger is dan het tweede, heb je een positieve cashflow en staat er dus geld op jouw rekening. Bij een negatieve cashflow, heb je aan het einde van de periode minder geld dan aan het begin.

Vrije cashflow berekenen

Als je een beter inzicht wilt krijgen in hoeveel geld je kunt uitgeven, kun je met behulp van de volgende formule de vrije cashflow berekenen:
Netto-inkomsten + afschrijvingen – mutaties in werkkapitaal – kapitaaluitgaven = vrije cashflow
.

Hieronder leggen we uit wat de verschillende elementen van de formule betekenen en lichten we nog een aantal andere cashflow termen toe.

Wat zijn debiteuren?

Jouw bedrijf krijgt een opdracht. Om iets te maken, of iets uit te voeren. Jij gaat daar mee aan de slag en levert prima werk af. Klant tevreden, helemaal mooi. De factuur kan de deur uit. Op dat moment is die klant een debiteur. Iedere klant die jou nog geld verschuldigd is en die dus een factuur bij jou open heeft staan, is een debiteur. Heeft een klant betaald? Dan is hij geen debiteur meer.

Definitie debiteuren: jouw afnemers naar wie je facturen stuurt en waarvan je nog geld moet krijgen

We schreven ook een artikel over het verschil tussen debiteuren en crediteuren

Immateriële afschrijvingen

Een boekhoudkundige techniek die je gebruikt om de boekwaarde van jouw lening of immateriële activa periodiek over een bepaalde periode te verlagen.

Materiële afschrijvingen

Een vermindering van de waarde van materiële activa over de tijd, met name als gevolg van slijtage.

Wat zijn kapitaaluitgaven?

Geld dat je gebruikt om vaste activa, zoals grond, gebouwen of apparatuur, aan te schaffen of te onderhouden. Vaak gebruik je deze voor uitbreiding en groei of als lange-termijn investering.

Wat zijn netto-inkomsten?

De netto-inkomsten worden ook wel de netto-winst genoemd. Dit is het bedrag dat overblijft nadat alle onkosten, zoals verkoop-, algemene, administratieve en operationele kosten, rente, belastingen en andere kosten, van de opbrengsten zijn afgetrokken.

Uitleg winst- en verliesrekening

Met een winst-en-verliesrekening reken je jouw bedrijfsresultaat uit. Het wordt daarom ook wel de resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Het is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van jouw bedrijf. Meestal over een periode van een jaar. Dit overzicht geeft weer of je in die periode winst of verlies hebt gemaakt.

Toelichting werkkapitaal

Het verschil tussen de waarde van de vlottende activa (zoals contanten, onbetaalde facturen, voorraad van grondstoffen of eindproducten) en van de kortlopende verplichtingen (zoals crediteuren). Dit is het geld dat jouw bedrijf kan uitgeven, in tegenstelling tot het geld dat vastzit in activa.

Jouw cashflow beschermen tegen problemen

Zelfs als je winstgevend bent kan je insolvabel worden als de cashflow wordt verstoord, bijvoorbeeld wanneer klanten jouw rekeningen niet op tijd betalen. Het is voor de algemene gezondheid van jouw bedrijf, maar ook voor jouw externe financierders van belang dat jouw cashflow op orde is. Als dat in verschillende periodes niet het geval is, moet je aan de oorzaken van de negatieve kasstroom werken. Dat kan bijvoorbeeld door jouw prijzen te verhogen of jouw debiteuren sneller en beter te laten betalen. Tijdig ingrijpen is de algemene boodschap, want cashflow is en blijft de smeerolie van elke onderneming. Wij schreven een artikel over hoe je jouw cashflow kan verbeteren.

1 op 7
kleine ondernemingen kan het personeel niet tijdig betalen door cashflow problemen.
(Intuit Quickbooks)
34%
van de MKB-bedrijven te late betalingen afdekt door hun kredietlimiet te overschrijden. (BACS)
slechts 58%
van de zakelijke facturen op tijd betaald wordt.
(FreeAgent)
  • De basisbeginselen van cashflowbeheer
  • Veelvoorkomende valkuilen met betrekking tot cashflowbeheer
  • Een 6-stappenplan om je cashflow bij te houden
  • Tips voor kredietbeheersing en snellere betalingen
  • Hoe zorg je dat je gedekt bent tegen dubieuze debiteuren?

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.