Een flinke klap: jouw klant is failliet!  

Meestal kun je dan wel fluiten naar je centen. Hoe voorkom je dit in de toekomst en wat kan je doen om je hiertegen te beschermen?

Klant failliet! Wat is de impact op jouw bedrijf en welke maatregelen kan je nemen?

Klanten kunnen failliet gaan. Dat is een gegeven. Je denkt er misschien liever niet aan, maar het is beter om dit onder ogen te zien en te zorgen voor goed debiteurenbeheer. Weet vooraf wat de impact van onbetaalde facturen is op jouw bedrijf. Een klant die omvalt betekent dat je kunt fluiten naar je geld en dat je toekomstige omzet kwijt bent. Dat kan jouw bedrijf hard raken. Je denkt misschien dat dit bij ondernemen hoort. Dat is een vergissing. Een goed ondernemer neemt vooraf maatregelen en zorgt voor kredietbescherming.

 

Wat kan je doen als jouw klant failliet is?

Of je nu een speciaal team hebt, op de verkoopafdeling vertrouwt of het zelf doet: zorg ervoor dat je de juiste tools en processen hebt om jouw klanten te monitoren. Dat vergroot de kans dat de vandaag verkochte producten en diensten ook daadwerkelijk winst opleveren. Dat geeft vertrouwen. Vertrouwen dat je kunt delen met jouw bank en mogelijke investeerders. Helaas gaat het ook dan nog weleens mis. Er zijn dan een aantal stappen die je kunt doorlopen:

 1. Controleer of jouw klant echt failliet is
  Dit vind je terug op de webstie officielebekendmakingen.nl of via een uitrekstel uit het Handelsregister van de KvK. Hier kan je ook lezen wanneer het bedrijf failliet is verklaard en wie de curator is.
 2. Meld je als schuldeiser bij de curator
  Elk faillissement wordt door de rechtbank uitgesproken. De rechtbankt stelt vervolgens een curator aan. Deze is het aanspreekpunt voor alle schuldeisers en handelt de nog openstaande facturen af. De curator stuurt iedere schuldeiser een brief waarin staat dat jouw klant failliet is en welke actie jij moet ondernemen. Heb je die brief niet ontvangen maar moet deze klant nog wel een factuur betalen? Neem dan zelf contact op met de curator.
 3. Ben aanwezig bij de verificatievergadering
  Als de curator in kaart heeft gebracht welke schuldeisers er zijn, volgt er een verificatievergadering. In deze vergadering kan de curator aangeven dat hij bepaalde facturen niet correct vindt. Het is daarom verstandig om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Als de curator een van jouw facturen als incorrect aanwijst, kan je toelichten welke afspraken er zijn gemaakt en je toch recht hebt op jouw geld. Na deze vergadering is voor de curator duidelijk welke schulden nog betaald moeten worden, en verdeeld hij de 'boedel' onder de schuldeisers. Het kan zijn dat je alsnog niets betaald krijgt, omdat instanties zoals de belastingdienst en het UWV voorrang hebben op andere schuldeisers.
 4. Haal jouw producten terug
  Ben je een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud overeengekomen met jouw klant? Dan kan jij de producten waarvoor niet betaald is terughalen bij jouw klant. Een eigendomsvoorbehoud is meestal opgenomen in de algemene voorwaarden. Laat deze daarom altijd door jouw klant tekenen, vóórdat je de overeenkomst sluit, bijvoorbeeld op de offerte. Druk de algemene voorwaarden daarnaast af op de achterzijde van iedere factuur en verwijs ernaar op de voorzijde.
 5. Btw terugvorderen van onbetaalde facturen
  Kan jouw klant door het faillissement de factuur niet meer betalen? Dan heb je waarschijnlijk al wel omzetbelasting (btw) over deze factuur betaald aan de Belastingdienst. Deze btw mag je terugvorderen van de belastingdienst. Ook als je dit bedrag door ons of een andere kredietverzekeraar uitgekeerd krijgt. De belastingdienst ziet deze uitkering namelijk niet als een betaling van de factuur.  

Kies voor meer zekerheid bij nieuwe en bestaande klanten

Naarmate jouw bedrijf groeit, nemen ook de bedragen van de facturen toe. Het kan ook zijn dat je jouw activiteiten naar het buiteland uitbreidt of je nieuwe markten aanboort. Het is dan verstandig geen risico’s te nemen of deze zoveel mogelijk te beperken of af te dekken.

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid, ook als jouw klant failliet is. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.