In de top 10 van EU-regio’s met de meeste concurrentiekracht staan 5 Nederlandse regio’s. Op de 1e plaats staat de regio Utrecht, gevolgd door de regio Zuid-Holland. Op de derde plaats staat Île-de-France (regio Parijs). Dit blijkt uit de Regional Competitiveness Index (RCI) van de Europese Commissie.
In totaal zijn 234 Europese regio’s onderzocht op bijna 70 indicatoren zoals macro-economische stabiliteit, infrastructurele voorzieningen, onderwijskwaliteit en arbeidsmarkt. Naast Nederland met vijf Nederlandse nominaties in de top 10, volgt België met twee nominaties. Frankrijk, Zweden en Denemarken staan ook in de top 10. Onderaan staan Roemeense en Bulgaarse regio’s.
Het is de vijfde keer dat de Europese Commissie de RCI presenteert (eerste keer was in 2010, dit onderzoek gaat over 2022). Voor het eerst zijn de Britse regio’s (niet langer onderdeel van de EU) meegerekend. Wat wordt in de RCI onder Regional Competitiveness verstaan? Het is meer dan alleen de productiviteit van een regio. In het rapport staat het als volgt: ‘Regionaal concurrentievermogen is het vermogen van een regio om een aantrekkelijke en duurzame omgeving te bieden voor bedrijven en ook voor bewoners die er wonen en werken.

Dat Nederland zo goed scoort komt door onze relatief sterke economie, de goede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en door het aantrekkelijk klimaat voor innovatieve ondernemers. De winnende Utrechtse regio Utrecht scoort daarbovenop ook hoog op het aandeel hoogopgeleide beroepsbevolking, innovatie en marktomvang. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de arbeidsmarktkansen van jongeren in Utrecht ten opzichte van andere regio’s erg hoog zijn en dat er een zeer hoge arbeidsmarktparticipatie van vrouwen is die samenhangt met hun hoge opleidingsniveau in Utrecht.

In totaal is bijna een vijfde van alle banen in de regio Utrecht gerelateerd aan de gezondheidssector en zijn hierin meer dan tweeduizend bedrijven en honderd startups actief. Vijftig procent van al het landelijke onderzoek en ontwikkeling in medische wetenschap vindt plaats in de regio Utrecht en twintig procent van alle Nederlandse onderzoekers op het gebied van gezondheid en biotechnologie werkt hier. Met het Utrecht Science Park, het grootste science park van Nederland, als hart van de gezondheidseconomie ligt er een sterke basis voor deze ambities van regio Utrecht.

In de meeste EU-landen heeft de hoofdstedelijke regio de meeste concurrentiekracht. In drie landen is dat niet het geval: Duitsland, Italië en Nederland (de regio Amsterdam staat op de 5e plaats in de top 10). Van de Italiaanse regio’s staat niet de regio Rome maar de regio Milaan het hoogste genoteerd (plaats 103). In Duitsland staat niet de regio Berlijn het hoogst maar de regio Oberbayern (regio München), op plaats 130.
De belangrijkste conclusies zijn volgens de Europese Commissie dat het concurrentievermogen in de EU grote regionale verschillen laat zien. De laagste scores zijn geconcentreerd in regio's van de oostelijke EU-lidstaten, gevolgd door die van de zuidelijke EU-lidstaten. Alle regio's in Oostenrijk, de Benelux, Duitsland en de drie Scandinavische landen scoren boven het EU-gemiddelde. In Frankrijk en Ierland valt op dat het beeld heel gemengd is: zowel regio's onder en boven het EU-gemiddelde. In het algemeen geldt dat de hoofdstedelijke regio doorgaans de meest concurrerende regio is. De kloof tussen de hoofdstedelijke regio en de rest is vaak groot. In de meest concurrerende landen is deze kloof juist klein, zoals in Nederland en België. De meest concurrerende regio’s profiteren van allerlei voordelen op economische gebied. Zo is er het bbp per hoofd van de bevolking hoger, werken vrouwen er in hogere functies en vinden pas afgestudeerden er gemakkelijker een baan.

Internationale groei brengt aanzienlijke risico’s met zich mee die moeten worden beoordeeld en geminimaliseerd. Handelspraktijken, wetgeving en lokale cultuur kunnen in verschillende landen zeer verschillend zijn. Jouw ervaring op de Nederlandse markt is niet noodzakelijkerwijs waardevol in het buitenland. Neem de tijd om je hierover te informeren voordat je een nieuwe markt betreedt.

Met expertise in meer dan 200 landen helpt Allianz Trade je jouw business in het buitenland te ontwikkelen. Onze kennis van de lokale omstandigheden is uniek en gebaseerd op de financiële gegevens en technische expertise van een internationale verzekeraar. Je kan jouw business in het buitenland in alle vertrouwen ontwikkelen.