Jouw bedrijf doet zaken met flink wat internationale relaties. Dat netwerk is kwetsbaar gebleken afgelopen jaren (door de Brexit, corona en de oorlog in Oekraïne). Hoe kun je die internationale kwetsbaarheid van je bedrijf opvangen? Hoe kun je internationaal blijven groeien en tegelijkertijd je bedrijf beschermen tegen de actuele handelsrisico’s? We reiken 4 maatregelen aan.

Afgelopen decennia zijn toeleveringsketens zo efficiënt en lean mogelijk gemaakt. Bedrijven maken gebruik van leveranciers en productie-locaties verspreid over alle continenten. ‘Just in time’-logistiek maakte het mogelijk minimale voorraden aan te houden. Door lockdowns en andere aanvoerverstoringen (tekort aan containers bijv.) is die just in time-aanpak uiterst kwetsbaar gebleken. Complete autoproductielijnen kwamen hierdoor stil te liggen, overal in de wereld is sprake van een tekort aan halfgeleiders. En brouwers hadden geen flessen meer om hun product in de winkel te krijgen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. De impact van de aanhoudende verstoring van toeleveringsketens is enorm gebleken.

Uit eigen onderzoek onder meer dan 1.000 ondernemers en managers blijkt dat ruim de helft (+52%) van de bedrijven acties onderneemt om de risico’s van verstoorde toelevering in te perken. Door ketens te verkorten, voorraden aan te leggen en kredietverzekeringen te gebruiken.

Ondernemers staan niet te trappelen om in een sterk schommelend handelsklimaat te investeren in nieuwe hard- en software, systemen en processen. Toch is het in veel opzichten een prima manier om hiermee economische en politieke risico's te beheersen.

Dit geldt vooral voor digitale transformatieprojecten. Door bijvoorbeeld de volledige toeleveringsketen te digitaliseren, krijg je end-to-end inzicht en kan je bedrijf sneller en effectiever reageren op schokken. Ook kan het je extra voordeel opleveren voor deals die je sluit.

Hetzelfde geldt voor het digitaliseren van je productieproces. Door te investeren in Internet of Things (IoT)-sensoren en connectiviteit ben je in staat om processen nauwlettend te volgen, inefficiënties te identificeren, besparingen te realiseren en producten van superieure kwaliteit te creëren.

digitale-transformatie

Hoe betrouwbaar zijn je handelspartners? Zijn ze financieel gezond en in staat om de gemaakte afspraken na te komen? Als je dit soort kritische vragen kunt beantwoorden en de juiste financiële KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) kunt analyseren, kun je met vertrouwen handelen. Economische risicofactoren kun je niet uitbannen, maar door er zo goed mogelijk mee om te gaan kun je op een verantwoorde manier werken aan de verdere uitbreiding van je bedrijf.

Op eigen houtje je klanten en leveranciers monitoren die verspreid zitten over allerlei landen, is voor een ondernemer niet te doen. Een kredietverzekeraar kan je daarbij helpen. Het is ons vak om risiconiveaus van landen, sectoren en bedrijven continu te volgen. Wij brengen wereldwijd de business-omgeving in kaart. Dat is de core-business van ons als risicospecialist. Ook beoordelen we individuele bedrijven. Die kennis delen we met onze klanten. Op basis daarvan adviseren we ondernemers over de veiligste manier om zaken te doen.

Financieel inzicht is een sleutelfactor voor zakelijk succes. Het gaat hierbij om het zorgvuldig volgen van de bedrijfsfinanciën. Belangrijk onderdeel is het voortdurend beoordelen en bijstellen van je cashflowprognoses. Het laat zien of je bedrijf (ook in de nabije toekomst) de financiële ruimte heeft die nodig is om je zakelijke doelen te bereiken.

Wat je niet wilt is dat je financieel krap komt te zitten omdat klanten onverhoeds niet of te laat betalen. Met voldoende kasbuffer zijn insolventierisico’s op te vangen. Effectiever is het om met je kredietverzekeraar de risico’s te bespreken. Wij zorgen ervoor dat je kredietlimieten precies op het juiste niveau worden ingesteld. Dit vergroot je concurrentievermogen en tegelijkertijd wordt je blootstelling aan wanbetaling en insolventie geminimaliseerd.

In ons recente Allianz Trade Global Survey zei 75% tot 80% van de ondervraagde bedrijven dat ze verwachten dat geopolitieke spanningen een grotere rol gaan spelen bij hun internationale activiteiten. Met onze kredietverzekering bieden we jou als internationaal opererende ondernemer bescherming tegen handels- en betaalrisico’s, ook in het buitenland. Met onze kredietverzekering ‘koop’ je betaalzekerheid. Ook bij non-betaling door (geo)politieke onrust.