voordelen-commerciele-garanties

De voordelen van een commerciële garantie

Nu we een periode van toenemende economische onzekerheid tegemoet gaan, kunnen commerciële garanties tegenwicht bieden. Wanneer een onderneming commerciële garanties kan geven, zal er veel sneller een overeenkomst getekend worden, zeker in deze uitdagende tijden. Yannick Van Eynde, Sales & Account Manager Surety Belux, legt je de voordelen van commerciële garanties uit.
Hoewel ik technisch gezien Manager Surety & Guarantee ben bij Allianz Trade, beschouw ik mezelf liever als een pionier in oplossingen. Ik ben het centrale aanspreekpunt voor mijn klantenportefeuille, wat betekent dat ik zowel een regelmatig contact heb met mijn huidige klanten alsook dat ik de klantenportefeuille laat groeien door op zoek te gaan naar nieuwe klanten. Om tot een goed resultaat te komen, werk ik nauw samen met onze klanten en makelaars, bekijk ik de garantiebehoefte van bedrijven en beoordeel ik of ons bestaand contractueel kader toereikend is en ontwikkel ik waar nodig maatwerkoplossingen.
Als we een garantie afgeven, staan we garant voor de verplichtingen van onze klanten tegenover de begunstigde. Over het algemeen zijn er twee soorten verplichtingen: enerzijds zijn er wettelijke verplichtingen en anderzijds contractuele verplichtingen. Zoals het woord zelf aangeeft, worden wettelijke verplichtingen door de wet opgelegd. Om recht te hebben op een bepaald voordeel of om een activiteit te mogen uitoefenen, eisen de overheid of overheidsinstanties vaak het stellen van garanties. De contractuele verplichtingen worden onderhandeld tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Om deze contractuele verplichtingen in te dekken, geven we commerciële garanties uit, b.v. vooruitbetalingsgaranties, uitvoeringsgaranties en onderhoudsgaranties.
In elke stap van het onderhandelingsproces zijn er onzekerheden voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Commerciële garanties zullen deze onzekerheden verminderen, zo niet elimineren. Om twee concrete voorbeelden te geven. Wanneer een opdrachtgever een overeenkomst ondertekent, is het mogelijk dat het project niet wordt afgerond zoals overeengekomen. Door het stellen van een garantie weet de opdrachtgever dat een derde hem kan vergoeden bij een wanprestatie. Anderzijds kan een ondernemer d.m.v. vooruitbetalingsgaranties gemakkelijker voorschotten vragen om de gemaakte kosten voor een specifiek project te dekken.

Er zijn veel voordelen verbonden aan het werken met verzekeraars in plaats van banken, maar we kunnen er 2 noemen:

 • Geen harde zekerheden nodig
  Verzekeraars eisen geen zekerheden, zoals banken normaal wel doen. Banken vragen gewoonlijk zekerheden onder de vorm van een hypotheek, geldpand, enz., om de kredietlimiet of garantiecapaciteit vast te stellen. Voor verzekeraars neemt zekerheid de vorm aan van risicodeling. 
 • Liquiditeit vrijmaken
  Door het afgeven van garanties onder een garantiefaciliteit bij verzekeraars kan een onderneming liquiditeiten vrijmaken op haar (gemengde) kredietfaciliteiten bij banken. Garanties worden namelijk vaak opgenomen onder (gemengde) kredietfaciliteiten.
Het leukste aan mijn werk is mensen leren kennen en begrijpen wat ze nodig hebben om hun bedrijf te laten groeien. Daarom werk ik regelmatig met bestuurders op C-level aan deals van meerdere miljoenen euro's. Surety gaat over expertise. Als onderdeel van een gespecialiseerd team met een duidelijke focus op garanties, bieden we onze klanten een echte toegevoegde waarde. Dit dankzij onze diepgaande kennis van zowel het product als de markt. Onze teamdynamiek is enorm positief in de hele regio en over de hele wereld.
 • Technische expertise
  Bij Allianz Trade heeft ons team van specialisten een duidelijke focus op garanties en niets anders. Zo kunnen we snel reageren op aanvragen en advies geven over de teksten die worden gebruikt om de opdrachtnemer, onze klant, te beschermen. 
 • Internationale aanwezigheid
  Allianz Trade is aanwezig in meer dan 50 landen op vijf continenten. Onze internationale aanwezigheid heeft als voordeel dat we kennis hebben van markt-specifieke praktijken en dat we (bijna) wereldwijd in de lokale taal garanties kunnen afgeven. 
 • Sterke reputatie
  Allianz Trade maakt deel uit van de Allianz-groep en heeft een AA-rating van Standard & Poor's. Dankzij onze garanties bouw je gemakkelijker een vertrouwensrelatie op met jouw klanten.